A jogszabály mai napon ( 2019.04.21. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

2019. évi XI. törvény

a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről és a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezményhez csatolt Alapszabály módosításának kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2-3. § * 

4. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezményhez csatolt Alapszabályt (a továbbiakban: Alapszabály) módosító, a Nemzetközi Beruházási Bank Kormányzótanács 2018. december 4-i ülésén elfogadott Jegyzőkönyv 11. melléklete (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

5-6. § * 

7. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és 3. § a Megállapodás 21.4 pontban meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) Az 5. § és a 6. § az Alapszabály 32. cikkelyében meghatározott időpontban lép hatályba.

(4) A Megállapodás, valamint a 2. §, a 3. §, az 5. § és a 6. §, illetve a Módosítás hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

8. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter, valamint a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

9. § Az Alapszabály Módosítással egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának közzétételéről a Módosítás hatálybalépését követően a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére