Hatály: határozatlan - Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi XV. törvény

egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról * 

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény „Fogalommeghatározások és záró rendelkezések” című alcíme a következő 59/H. §-sal egészül ki:

„59/H. § (1) A Magyarországon, valamint - Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) európai uniós tagságának megszűnéséig (a továbbiakban: kilépési időpont) - az Egyesült Királyságban a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban együtt: uniós rendeletek) hatálya alá tartozott személyekre e törvény rendelkezéseit a (2)-(4) bekezdés figyelembevételével kell alkalmazni.

(2) A kilépési időpontot megelőző kezdő időponttól megállapított ellátásra való jogosultság esetén az uniós rendeletek szabályait a kilépési időpontot követően is alkalmazni kell.

(3) A kilépési időpontot követő kezdő időponttól megállapított ellátásra való jogosultság esetén a kilépési időpontig az Egyesült Királyságban szerzett, és az Egyesült Királyság illetékes szerve által biztosítási időként igazolt, a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk t) pontja szerinti biztosítási idő vehető figyelembe.

(4) A kilépési időpontot követő kezdő időponttól megállapított ellátásra való jogosultság esetén az álláskeresési járadékra való jogosultságot a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke figyelembevételével kell megállapítani.”

2. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

2. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény a következő 65/M-65/O. §-sal egészül ki:

„65/M. § Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) európai uniós tagságának megszűnését követően 2020. december 31-ig a 4. § f) pont 2. alpontja szerinti saját jogú nyugdíjasnak minősül az a természetes személy is, aki az Egyesült Királyság jogszabályainak alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül.

65/N. § (1) Az Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnését követően megkezdett kiküldetésekre a 11. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnését megelőzően megkezdett egyesült királysági kiküldetéseket figyelmen kívül kell hagyni a belföldi munkavégzés óta eltelt három évet meghatározó feltétel vizsgálatakor 2020. december 31-ig, valamint a Magyarországra irányuló kiküldetések között legalább két hónapnak el kell telnie.

(2) Az Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnésekor az Egyesült Királyságból Magyarországra történő, folyamatban lévő kiküldetések a kiküldetések megkezdésekor - kiküldetés hosszabbítása esetén a hosszabbításkor - ismert időtartamig, de legfeljebb 2020. december 31-ig minősülnek kiküldetésnek.

(3) Az Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnésekor Magyarországról az Egyesült Királyságba történő, folyamatban lévő kiküldetések a kiküldetések megkezdésekor - kiküldetés hosszabbítása esetén a hosszabbításkor - ismert időtartamig, de legfeljebb 2020. december 31-ig minősülnek kiküldetésnek.

65/O. § Ha a természetes személy az Egyesült Királyságban 2020. december 31-ig rendelkezett lakó- vagy tartózkodási hellyel, ezeket az időszakokat a 39. § (3) bekezdésében foglalt feltétel teljesítése szempontjából megfelelően figyelembe kell venni.”

3. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

3. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény a következő 102/H. §-sal egészül ki:

„102/H. § (1) A Magyarországon, valamint - Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) európai uniós tagságának megszűnéséig (a továbbiakban: kilépési időpont) - az Egyesült Királyságban az uniós rendeletek hatálya alá tartozott személyekre e törvény rendelkezéseit a (2)-(5) bekezdés figyelembevételével kell alkalmazni.

(2) A kilépési időpontot megelőző kezdő időponttól megállapított nyugellátásokra való jogosultság esetén az uniós rendeletek szabályait a kilépési időpontot követően is alkalmazni kell.

(3) Az Egyesült Királyságban élő személy részére a kilépési időpontot megelőző kezdő időponttól megállapított nyugellátást a jogosult kérelmére az Egyesült Királyságban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára is lehet folyósítani.

(4) A kilépési időpontot követő kezdő időponttól megállapított nyugellátásra való jogosultság esetén a kilépési időpontig az Egyesült Királyságban szerzett, és az Egyesült Királyság illetékes szerve által biztosítási időként igazolt, a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk t) pontja szerinti biztosítási idő vehető figyelembe.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a nyugellátást a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 50-52. cikke és a 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikke alkalmazásával, e törvény rendelkezései szerint kell megállapítani.”

4. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

4. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény a következő 82/E. §-sal egészül ki:

„82/E. § (1) A Magyarországon, valamint - Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) európai uniós tagságának megszűnéséig (a továbbiakban: kilépési időpont) - az Egyesült Királyságban az uniós rendeletek hatálya alá tartozott személyekre e törvény rendelkezéseit a (2)-(4) bekezdés figyelembevételével kell alkalmazni.

(2) A kilépési időpontot megelőző kezdő időponttól megállapított, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira való jogosultság esetén az uniós rendeletek szabályait a kilépési időpontot követően is alkalmazni kell.

(3) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira a kilépési időpont után megszerzett jogosultságot a kilépési időpontig az Egyesült Királyságban megszerzett biztosítási időknek a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. cím 6. cikke figyelembevételével kell megállapítani.

(4) A kilépési időpontig az egészségbiztosító által az uniós rendeletek szerint kiadott, egészségügyi szolgáltatásra jogosító Európai Egészségbiztosítási Kártya és az uniós rendeletek szerint jogosultságot igazoló egyéb dokumentum az érvényességi idejéig, de legfeljebb 2020. december 31-ig érvényes.”

5. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

5. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény a következő 50/E. §-sal egészül ki:

„50/E. § (1) A Magyarországon, valamint - Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) európai uniós tagságának megszűnéséig (a továbbiakban: kilépési időpont) - az Egyesült Királyságban az uniós rendeletek hatálya alá tartozott személyekre e törvény rendelkezéseit a (2)-(4) bekezdés figyelembevételével kell alkalmazni.

(2) A családtámogatási ellátásra - ide nem értve az anyasági támogatást - a kilépési időpontot megelőző kezdő időponttól megállapított jogosultság esetén az uniós rendeletek szabályait a kilépési időpontot követően is alkalmazni kell.

(3) A kilépési időpontot megelőző kezdő időponttól az uniós rendeletek alapján az Egyesült Királyság által megállapított családi ellátásra való jogosultság esetén a magyarországi lakóhellyel rendelkező gyermekre tekintettel az e törvény szerinti családtámogatási ellátás is megállapítható.

(4) A (3) bekezdés szerinti családtámogatási ellátás legkorábban a kilépési időpontot követő naptól kérelmezhető. A családtámogatási ellátás iránti kérelem 2019. december 31-ig történő benyújtása esetén a családtámogatási ellátás a kilépési időpont napjára visszamenőleg állapítható meg. A 2019. december 31. után benyújtott kérelem esetén a (3) bekezdés szerinti családtámogatási ellátás a 37. § (1) bekezdésében foglaltak szerint jár.”

6. * 

6. § * 

7. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény

7. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény a következő 38/J. §-sal egészül ki:

„38/J. § (1) A Magyarországon, valamint - Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) európai uniós tagságának megszűnéséig (a továbbiakban: kilépési időpont) - az Egyesült Királyságban az uniós rendeletek hatálya alá tartozott személyekre e törvény rendelkezéseit a (2)-(4) bekezdés figyelembevételével kell alkalmazni.

(3) A kilépési időpontot követő kezdő időponttól megállapított megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság esetén a kilépési időpontig az Egyesült Királyságban szerzett, és az Egyesült Királyság illetékes szerve által biztosítási időként igazolt, a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk t) pontja szerinti biztosítási idő vehető figyelembe.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 50-52. cikke és a 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikke alkalmazásával, e törvény rendelkezései szerint kell megállapítani.”

8. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

8. § Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 91. alcíme a következő 208/B. §-sal egészül ki:

„208/B. § (1) 2021. január 1-jéig nem szüntethető meg a 149. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) azon állampolgárának az Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnésekor (a továbbiakban: kilépési időpont) fennálló kamarai tagsága, aki az EGT-tagállami állampolgársági feltétel kivételével a kamarai tagság minden más felvételi követelményének megfelel.

(2) 2021. január 1-jéig nem törölhető a 177. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ügyvédi kamarai nyilvántartásból az Egyesült Királyság azon állampolgára, aki a kilépési időpontban az ügyvédi kamarai nyilvántartásban szerepel, és aki az EGT-tagállami állampolgársági feltétel kivételével az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétel minden más feltételének megfelel.”

9. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-8. § Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikk (2) bekezdése szerinti megállapodás hatálybalépése hiányában történő kilépése időpontjában lép hatályba.

(3) Az 1-8. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.


  Vissza az oldal tetejére