A jogszabály mai napon ( 2022.08.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi XXV. törvény

a Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137/F. § (13) bekezdése, valamint 209. § (1) bekezdése alapján a Televíziós Film Mecenatúra (a továbbiakban: Mecenatúra) 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 7000,0 millió Ft-ban, azaz hétmilliárd forintban,

b) bevételi főösszegét 7000,0 millió Ft-ban, azaz hétmilliárd forintban

hagyja jóvá.

2. § Az 1. § a) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését az 1. melléklet 1. pontja, az 1. § b) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését a 1. melléklet 2. pontja tartalmazza.

3. § A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elnöke a Hatóság 2019. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló, az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat benyújtása céljából javaslatot tesz, amelyet a Mecenatúra 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2019. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2019. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2019. évi XXV. törvényhez

1. A Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai (adatok millió Ft-ban)

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Személyi juttatások 130,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25,0
3. Dologi kiadások 245,0
4. Egyéb működési célú kiadások 6500,0
5. Beruházások 100,0
Költségvetési kiadások összesen 7000,0

2. A Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai (adatok millió Ft-ban)

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7000,0
1. ebből: Központi költségvetési támogatások 7000,0
ebből: A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap célzott pénzeszközátadása 0,0
2. Működési bevételek
(Egyéb bevételek)
0,0
3. Működési célú átvett pénzeszközök
(Önkéntes befizetések, adományok)
0,0
Költségvetési bevételek összesen 7000,0
Finanszírozási bevételek
(A Mecenatúra tárgyévet megelőző évi, visszahagyott költségvetési maradványa)
0,0

  Vissza az oldal tetejére