A jogszabály mai napon ( 2019.12.10. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.I.1. - 2020.I.1.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi LV. törvény

egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről * 

1. * 

1-2. § * 

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

3. § (1)-(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10)-(11) * 

(12) * 

(13)-(15) * 

(16) * 

(17)-(18) * 

(19) * 

4. § * 

3. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

5. § (1)-(2) * 

(3) A Szaztv.

a) * 

b) * 

lép.

4-11. * 

6-23. § * 

12. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

24. § (1)-(8) * 

(9) * 

(10)-(11) * 

13. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2019. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1-2. §, a 3. § (1)-(6), (10), (11), (13)-(15), (17) és (18) bekezdése, a 4. §, az 5. § (1) és (2) bekezdése, a 6-23. §, a 24. § (1)-(8), (10) és (11) bekezdése, valamint az 1. melléklet e törvény kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(3) A 3. § (7), (9), (12), (16) és (19) bekezdése, valamint az 5. § (3) bekezdés a) pontja 2019. szeptember 30-án lép hatályba.

(4) A 3. § (8) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2019. évi LV. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére