A jogszabály mai napon ( 2022.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi LXXVIII. törvény

a magyar-szlovén államhatár új, 2018. évi határokmányainak kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a „Magyar-szlovén államhatár határleírás 2018”, a „Magyar-szlovén államhatár koordinátajegyzék 2018” és a „Magyar-szlovén államhatár határtérkép 2018” címmel készített új határokmányok (a továbbiakban: Határokmányok) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Határokmányokat e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Határokmányok hiteles magyar és szlovén nyelvű szövegét az 1-3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. § és az 1-3. melléklet a diplomáciai úton érkezett azon utolsó írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba, amelyben Magyarország és a Szlovén Köztársaság a Határokmányok hatálybalépéshez szükséges nemzeti jogi feltételek teljesítéséről értesítik egymást. * 

(3) A 2. §, a 3. § és az 1-3. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért felelős miniszter és a térképészetért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2019. évi LXXVIII. törvényhez * 

2. melléklet a 2019. évi LXXVIII. törvényhez * 

3. melléklet a 2019. évi LXXVIII. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére