A jogszabály mai napon ( 2020.07.14. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi LXXXVI. törvény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1-2. § * 

3. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1. melléklet a Jegyzőkönyv 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Jegyzőkönyv, illetve az 1. §, a 2. § és az 1. melléklet a Jegyzőkönyv 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

4. § E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2019. évi LXXXVI. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére