A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

111/2019. (V. 15.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött megállapodás (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2-3. § * 

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Módosítás harmadik bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Módosítás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. § (1) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.

(2) A Megállapodás Módosítással egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának a hatálybalépését követő haladéktalan közzétételéről a külgazdaságért felelős miniszter - a külpolitikáért felelős miniszterrel és az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben - gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére