A jogszabály mai napon ( 2019.10.14. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2019.X.15. - 2019.XII.31.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) - a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvényben meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezetként való működése mellett - országos illetékességgel a 2-4. §-ban meghatározott feladatokat látja el.

2. § Az NFK-nak az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárásokkal kapcsolatos feladatai:

a) az eljárásokban részt vevő hatóságok és közreműködők feladatainak átfogó koordinálása, a megvalósítás folyamatos nyomon követése;

b) az eljárásokban közreműködők kiválasztása, illetve a nagyfelbontású ortofotók beszerzése érdekében a közbeszerzési eljárások lefolytatása és szerződések megkötése.

3. § Az NFK öntözési koordinációs feladatai:

a) az aszálykárok megelőzése és csökkentése érdekében az öntözéses gazdálkodás terjesztésében történő közreműködés;

b) a termelői öntözési szükségletek, vízigények elemzése, valamint javaslatok kidolgozása az öntözést akadályozó tényezők megszüntetése érdekében;

c) az öntözéses gazdálkodás területspecifikus feltételrendszerének (területorientált, területspecifikus növénytermesztés) kidolgozása;

d) a gazdaságosan ellátható öntözési körzetek és az öntözési közösségek mérethatékony területének meghatározása;

e) öntözési szaktanácsadás megszervezése, az öntözési közösségek szakmai támogatása;

f) nemzeti öntözési mintaprojektek üzemeltetése;

g) a harmadlagos művek üzemeltetése, fejlesztése, a harmadlagos művek öntözővíz-szolgáltatásának koordinálása;

h) öntözéses gazdálkodás alapadatait tartalmazó informatikai rendszer üzemeltetése, az öntözéses gazdálkodással összefüggő hazai (vízhasználat havi jelentése) és nemzetközi kötelezettségeknek megfelelő agrotechnikai alapadatok szolgáltatása;

i) részvétel az öntözési célú állami vízgazdálkodási fejlesztések előkészítésében, öntözésfejlesztéssel kapcsolatos uniós támogatási programok tervezésében.

4. § (1) Az NFK erdészeti igazgatási feladatai:

a) a miniszter részére a kormányzati munka ellátásához szükséges, az erdészeti hatóság tevékenysége során keletkezett adatok, elemzések szolgáltatása;

b) az erdészeti hatóság által vezetett nyilvántartásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása;

c) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 43. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt közzétételi feladatok ellátása;

d) az erdő ökológiai állapotának és gazdasági erőforrásainak felmérését, változásának nyomon követését, az egészségi állapotának, az éghajlat-változás hatásainak, valamint az erdőt veszélyeztető szükséghelyzeti károsítók folyamatos figyelemmel kísérését, az erdészeti növényvédelmi előrejelzés készítését szolgáló, továbbá nemzeti, európai uniós és nemzetközi adatszolgáltatást is ellátó erdővédelmi mérő- és megfigyelő rendszer működtetése;

e) az Országos Erdőállomány Adattárhoz, erdőgazdálkodó nyilvántartáshoz, erdészeti szakirányító névjegyzékhez kapcsolódó térinformatikai állományok folyamatos karbantartásáról és fenntartásáról való gondoskodás;

f) az erdészeti hatóság tevékenységéhez kapcsolódó informatikai rendszerek működtetése és fejlesztése;

g) az Evt. 56. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetése;

h) jogszabály szerint előírt szakmai formanyomtatványok és az elektronikus bejelentések formátumának és adattartalmának kidolgozása és közzététele;

i) az általa működtetett nyilvántartások összhangjának megteremtése más közhiteles nyilvántartásokkal;

j) az erdészeti szakszemélyzet jogosulti alapképzésének és továbbképzésének, valamint a szakszemélyzeti tevékenységgel kapcsolatban jogszabályban előírt közzétételi feladatok ellátása;

k) az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 9. § (3) bekezdés b) és e) pontja szerinti feladatok ellátása;

l) * 

(2) Az NFK erdészeti szakmai irányító tevékenysége keretében

a) a megyei kormányhivatalok számára szakmai képzést szervez;

b) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal együttműködve informatikai szakrendszert biztosít a megyei kormányhivatalok feladatainak ellátásához;

c) kiadott szakmai eljárásrendeknek, útmutatóknak megfelelően végzik a megyei kormányhivatalok a szakmai tevékenységüket;

d) az országos adatbázisok kialakítása és fenntartása érdekében adatgyűjtést kérhet a megyei kormányhivataloktól;

e) kiadott iratmintákat használják a megyei kormányhivatalok a szakmai feladatellátás során;

f) végrehajtott belső ellenőrzéseken, auditokon, szakterületi ellenőrzéseken tett ajánlások alapján a megyei kormányhivatalok a meghatározott intézkedéseket végrehajtják, közreműködnek nemzetközi szervek által végrehajtott külső auditokon;

g) jelentést kérhet a megyei kormányhivataloktól az elvégzett feladataikról.

5. § Az NFK elnöke - az adatvédelmi követelményeknek és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - meghatározott célból, feladatkörében eljárva az állami szervektől, szervezetektől - a személyes adatok és védett adatok kivételével - adatokat, információkat kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba betekinthet, azokról másolatot kérhet.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2019. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § (1) bekezdés l) pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére