A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.IX.1. - 2020.IX.1.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet

az óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés l) pontjában, (4d) bekezdésében és (4g) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában és (4g) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) és t) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § * 

2. § * 

3. § * 

4. § (1) * 

(2) * 

5. § * 

2-4. * 

6-8. § * 

5. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § és a 4. § (2) bekezdése 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére