Hatály: közlönyállapot (2019.II.18.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1048/2019. (II. 18.) Korm. határozat

Bonyhád Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztési célú támogatása kapcsán szükséges intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért Bonyhád Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztési koncepciója (a továbbiakban: Beruházás) megvalósításával;

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás megvalósításához szükséges összesen 1 567 180 000 forint költségvetési támogatás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím terhére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával a 2. pontban biztosított forrás visszapótlásáról, szükség szerint a felmerülés ütemében gondoskodjon;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében

4. egyetért azzal, hogy a 2. pont alapján biztosított forrás terhére Bonyhád Város Önkormányzata részére az emberi erőforrások minisztere - külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § hatálya alá tartozó - 2020. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel támogatást nyújtson, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján.


  Vissza az oldal tetejére