Hatály: közlönyállapot (2019.II.22.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1055/2019. (II. 22.) Korm. határozat

a 2019. évi FINA Úszó Bajnokok Sorozat magyarországi versenye megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány

1. támogatja, hogy a Sportesemények Szervezéséért, Lebonyolításáért és Sportszolgáltatásért Felelős Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) a Magyar Úszó Szövetség közreműködésével megrendezze a 2019. évi FINA Úszó Bajnokok Sorozat magyarországi versenyét (a továbbiakban: Verseny);

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy - az emberi erőforrások minisztere bevonásával - gondoskodjon a Verseny sikeres megrendezéséhez a 2019. évben szükséges legfeljebb 280 000 000 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló központi költségvetési többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Verseny megrendezéséhez szükséges - a 2. pontban meghatározott forrás terhére történő - állami támogatással kapcsolatosan a Társasággal támogatási jogviszony létesítéséről oly módon, hogy a Társaságot a fel nem használt állami támogatás kapcsán visszatérítési kötelezettség terhelje;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2. pont szerinti költségvetési forrás rendelkezésre állását követően azonnal

4. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján a Verseny lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről.

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: a Verseny szervezésével és lebonyolításával egyidejűleg, folyamatosan


  Vissza az oldal tetejére