Hatály: közlönyállapot (2019.II.27.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1068/2019. (II. 27.) Korm. határozat

az ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges támogatással kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy az ukrajnai Beregszászi Járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1690/2016. (XI. 29.) Korm. határozat 1. pontja szerinti tanuszoda- és tornaterem-fejlesztési beruházást (a továbbiakban: Beruházás) az ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) valósítsa meg;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Beruházás megvalósítása céljából a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 63. Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása jogcímcsoport, valamint a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára, egyidejűleg a Kvtv. 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím javára 405 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal

3. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy - a Bethlen Gábor Alap irányításáért felelős Bizottság útján - a Beruházás előkészítésére és megkezdésére a Főiskola mint kedvezményezett javára támogatási előleg biztosításával, egy összegben, biztosíték kikötése nélkül, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel 405 000 000 forint költségvetési támogatást nyújtson;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követő 60 napon belül

4. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy a Beruházás előkészítése, ezen belül különösen a beruházási koncepció kialakítása és a Beruházás megvalósításához szükséges forrásigény biztosítása érdekében, a Főiskolával együttműködve készítsen előterjesztést a Kormány részére a kivitelezéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2019. július 31.

5. visszavonja

a) az ukrajnai Beregszászi Járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1690/2016. (XI. 29.) Korm. határozat 2-4. pontját,

b) az ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1783/2017. (XI. 7.) Korm. határozatot.

1. melléklet az 1068/2019. (II. 27.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

forintban
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás
A
módosítást
Állam-
háztartási egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
372551 63 Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -403 200 000
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
K3 Dologi kiadások -1 800 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 405 000 000
LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 405 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
BEVÉTEL A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás
A
módosítást
Állam-
háztartási egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
LXV. Bethlen Gábor Alap
2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 405 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Állam-
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás
A
módosítást
háztartási egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
372551 63 Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása -403 200 000
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték -1 800 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 405 000 000 405 000 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére