A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.

 

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (K19) * 

A jogdíjközleményben meghatározott felhasználók által történő felhasználás tekintetében az ARTISJUS

- a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében, 25. § (1), (4), (5), és (6) bekezdéseiben, továbbá a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) 146. § (1) bekezdésében, valamint 59. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, továbbá a 77. §-ban foglalt jogok tekintetében a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel (MAHASZ) és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel (EJI) egyetértésben az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának, illetve nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezése, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítése tekintetében, valamint

- az I. fejezet 3.1.2 és 3.2.2. pontja esetében az Szjt. 28. § (2) és (3) bekezdésében foglalt jog tekintetében a szerzők, továbbá az Szjt. 77. § (2) bekezdés második mondata alapján az előadóművészek és a hangfelvétel-előállítók javára a FILMJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületével, a HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesülettel, a MAHASZ-szal, valamint az EJI-vel egyetértésben a rádió- vagy televízió-szervezet, illetve a saját műsort a nyilvánossághoz vezeték útján vagy másként közvetítő műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon - az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával - a nyilvánossághoz történő egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése (másodlagos nyilvánossághoz közvetítés) tekintetében

a felhasználás engedélyezésének fejében fizetendő szerzői és szomszédos jogi jogdíjakat (a továbbiakban együtt: jogdíj), valamint a felhasználás egyéb feltételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Fejezet

Üzletek és egyéb zenefelhasználók által fizetendő jogdíjak

1.1. Bevásárló központokban, áruházakban, kereskedelmi üzletekben, állandó jellegű kiállító és árubemutató termekben - melyek működési engedélyében meghatározott fő (jellegadó, első helyen megjelölt) üzletkör áruk értékesítése - gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén az üzlet alapterülete szerint az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:

1-50 m2 2 128 Ft/hó alapdíj
51-200 m2 2 128 Ft + az 50 m2-feletti területi után m2-ként az alapdíj (2 128 Ft) 1,67%-a
201-500 m2 7 459 Ft + a 200 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 128 Ft) 1,33%-a
501-2 000 m2 15 949 Ft + az 500 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 128 Ft) 1%-a
2 001-5 000 m2 47 869 Ft + a2 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 128 Ft) 0,87%-a
5 001-10 000 m2 103 399 Ft + az 5 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 128 Ft) 0,74%-a
10 001-20 000 m2 182 149 Ft + a 10 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 128 Ft) 0,67%-a
20 000 m2 felett 324 749 Ft + a 20 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 128 Ft) 0,61%-a

Az ARTISJUS a %-ban meghatározott 1 m2-re eső jogdíj-részösszeget két tizedesjegy pontossággal számítja ki.

A felhasználó a teljes alapterületre számított, a kerekítés általános szabályainak alkalmazásával (azaz 5 tized alatt lefelé, 5 tizednél és 5 tized fölött felfelé kerekítve) forintra kerekített szerzői jogdíjat köteles megfizetni.

A bevásárlóközpontokban a közös területhez kell számítani a sétálóutcák, folyosók, mosdók alapterületét, valamint azon üzletek alapterületét is, amelyek a közös területtel egy légtérben vannak, ha az itt említett területen csak központilag sugárzott gépzene felhasználás van.

1.2. Szolgáltató üzletekben, amelyek a működési engedélyükben meghatározott fő jellegadó, első helyen megjelölt üzletkör szerinti szolgáltatások alapján a jelen jogdíjközleményben egyéb helyen nevesítve nincsenek, (például szépségszalon, szolárium, kozmetika, fodrászat stb.), továbbá ügyfélvárókban, ügyfélszolgálati irodákban, valamint egyéb nyilvános váróhelyiségekben - gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén az üzlet alapterülete szerint az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:

1-50 m2 2 819 Ft/hó alapdíj
51-200 m2 2 819 Ft + az 50 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 819 Ft) 1,61%-a
201-500 m2 9 628 Ft + a 200 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 819 Ft) 1,43%-a
501-2 000 m2 21 721 Ft + az 500 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 819 Ft) 0,95%-a
2 001-5 000 m2 61 891 Ft + a 2 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 819 Ft) 0,8%-a
5 001-10 000 m2 129 541 Ft + az 5 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 819 Ft) 0,77%-a
10 001-20 000 m2 238 091 Ft + a 10 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 819 Ft) 0,64%-a
20 000 m2 felett 418 491 Ft + a 20 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 819 Ft) 0,54%-a

Az ARTISJUS a %-ban meghatározott 1 m2-re eső jogdíj-részösszeget két tizedesjegy pontossággal számítja ki. A felhasználó a teljes alapterületre számított, a kerekítés általános szabályainak alkalmazásával (azaz 5 tized alatt lefelé, 5 tizednél és 5 tized fölött felfelé kerekítve) forintra kerekített szerzői jogdíjat köteles megfizetni.

1.3. Garázsokban, mélygarázsokban, parkolókban, parkolóházakban történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén m2-enként és havonta az 1.1. pontban meghatározott szerzői jogdíj 20%-át kell fizetni.

1.4. Munkahelyeken (például üzemcsarnokokban, gyárakban, műhelyekben, irodákban, és egyéb, kizárólag a munkavállalók által használt helyiségekben) a munkáltató általi gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén m2-enként és havonta az 1.1. pontban meghatározott szerzői jogdíj 25%-át kell fizetni.

1.5. Spa és wellness szolgáltatásokat (masszázs, pezsgőfürdő, szauna stb.) nyújtó üzletekben, létesítményekben, valamint az ezekhez tartozó öltözőkben, mosdókban, közlekedő folyosókon, pihenő és váró helyiségekben történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén a létesítmény zenefelhasználással érintett alapterülete alapján havonta az 1.2. pontban meghatározott szerzői jogdíj 170%-t kell fizetni.

2. Üzemanyagtöltő állomásokon a kútoszlopok közötti területen történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén a kútoszlopok számától függően az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:

1-5 kútoszlop esetén 1 000 Ft;

5 kútoszlop felett 1000 Ft és kútoszloponként további 100 Ft.

3.1.1. Egészségügyi intézményben (például rendelőintézet, kórház), valamint egyéb egészségügyi szolgáltatónál (például háziorvos, szakorvos) a betegek ellátását és az ehhez kapcsolódó várakozás célját szolgáló helyiségekben, valamint a betegek által közösen használt egyéb helyiségekben (például váróterem, folyosó, öltöző, rendelő, kezelőszoba, társalgó, hall) történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni:

Egy épület esetén havonta és m2-enként:

1-20 m2 között 2 958 Ft
a 20 m2 feletti terület után m2-enként további 18 Ft, de legfeljebb 7 140 Ft szerzői jogdíjat, továbbá

ha a helyiségek több szinten helyezkednek el, akkor a további (2., 3., 4. stb. szint,) szintek után, azok alapterületétől függetlenül, szintenként 3 060 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.

Amennyiben több épület több szintjén is történik gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont), akkor a szintenként fizetendő szerzői jogdíjat épületenként külön-külön kell számítani.

3.1.2. Fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézményben a betegek elhelyezését szolgáló kórtermekben, betegszobákban történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) [A) oszlop] és a rádió- vagy televízió-szervezetek műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése esetén [B) oszlop] a szobaszámtól függően az alábbi, A) és B) oszlop szerinti havi szerzői jogdíjat kell együttesen fizetni:

Betegszobák száma A) gépzene-felhasználás B) egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítés
1-25 szobáig 7 140 Ft 237 Ft
26-50 szobáig 13 260 Ft 560 Ft
51-100 szobáig 23 460 Ft 1 099 Ft
101-150 szobáig 30 600 Ft 2 177 Ft
151 szoba felett 36 720 Ft 3 254 Ft

3.2. Abban az esetben, ha az egészségügyi intézmény, illetve egyéb egészségügyi szolgáltató az adott helyiségben vagy helyiségekben kizárólag vagy túlnyomórészt a központi költségvetés, illetve az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokat nyújt, az alábbi jogdíjakat kell fizetni:

3.2.1. A betegek ellátását és az ehhez kapcsolódó várakozás célját szolgáló helyiségekben, valamint a betegek által közösen használt egyéb helyiségekben (például váróterem, folyosó, öltöző, rendelő, kezelőszoba, társalgó, hall) történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni:

Egy épület esetén havonta és m2-enként:

1-20 m2 között 1 224 Ft
a 20 m2 feletti terület után m2-enként további 9 Ft, de legfeljebb 3 060 Ft szerzői jogdíjat, továbbá

ha a helyiségek több szinten helyezkednek el, akkor a további (2., 3., 4. stb. szint,) szintek után, azok alapterületétől függetlenül, szintenként 1 224 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.

Amennyiben több épület több szintjén is történik gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont), akkor a szintenként fizetendő szerzői jogdíjat épületenként külön-külön kell számítani.

3.2.2. Fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézményben a betegek elhelyezését szolgáló kórtermekben, betegszobákban történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) [A) oszlop] és a rádió- vagy televízió-szervezetek műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése [B) oszlop] esetén a szobaszámtól függően az alábbi, A) és B) oszlop szerinti havi szerzői jogdíjat kell együttesen fizetni:

Betegszobák száma A) gépzene-felhasználás B) egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítés
1-25 szobáig 3 570 Ft 118 Ft
26-50 szobáig 6 630 Ft 280 Ft
51-100 szobáig 11 730 Ft 550 Ft
101-150 szobáig 15 300 Ft 1 080 Ft
151 szoba felett 18 360 Ft 1 600 Ft

4.1. Közterületen, állandó jelleggel telepített technikai berendezésekkel történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén, hangszórónként havonta 1 864 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.

4.2. Közterületen, állandó jelleggel telepített technikai berendezésekkel történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén, amennyiben a jogdíjfizető önkormányzat vagy polgármesteri hivatal, hangszórónként havonta 1 087 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.

4.3. Közterületen, időszakos jelleggel telepített technikai berendezésekkel történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén, helyszínenként naponta 2 153 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.

5. Egy vagy több napos rendezvényhez kapcsolódó alkalmi árusítást végző kereskedelmi tevékenység során történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén naponta 1 783 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.

6.1. Járművekről történő reklám vagy propaganda célú gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén havonta 2 413 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.

6.2. Járművekről történő reklám vagy propaganda célú élőzene-felhasználás (II. fejezet 15.2. pont) esetén havonta 4 488 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.

7.1. A vásár, kiállítás, árubemutató szervezője az alábbi szerzői jogdíjat köteles fizetni:

7.1.1. Rendezvények esetén (koncert, diszkó, divatbemutató, show-műsor, zenés sportbemutató) helyszínenként és naponta:

Budapesten 57 288 Ft
vidéken a vásár alapterülete alapján
5 000 m2-ig 34 894 Ft
5 000 m2 felett 43 156 Ft

7.1.2. Háttér jellegű gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén naponta

Budapesten hangszórónként és képernyőnként 1 749 Ft
vidéken a vásár alapterülete alapján
3 000 m2-ig 12 653 Ft
3 001-5 000 m2-ig 20 773 Ft
5 001-10 000 m2-ig 26 850 Ft
10 000 m2 felett minden megkezdett 5 000 m2 után további 6 228 Ft

7.2. A vásáron, kiállításon vagy árubemutatón a kiállítóknak az általuk a kiállításra bérbevett területen az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni:

7.2.1. Rendezvények (például koncert, diszkó, divatbemutató, sportbemutató) után az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni naponta:

Budapesten 16 740 Ft
Vidéken 10 359 Ft

7.2.2. Háttér jellegű gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni naponta:

Budapesten 4 196 Ft
Vidéken 3 566 Ft

7.3. A 7.1.1. és a 7.2.1. pontban foglalt rendezvény esetén, amennyiben a rendezvény szervezője a rendezvény megtartását megelőzően az Artisjusszal megállapodást köt, amelyben vállalja, hogy a rendezvény megtartása előtt a megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet megfizeti, 20% kedvezményben részesül.

8.1.1. Nyilvános filmvetítés vagy videó előadás esetén a filmben, audiovizuális műben megfilmesített zenemű felhasználásáért az áfát nem tartalmazó jegybevétel 1,5%-ának megfelelő mértékű szerzői jogdíjat, de legalább az alábbi, nézők száma alapján számított minimum szerzői jogdíjat kell fizetni:

1-30 főig 204 Ft
31-70 főig 510 Ft
71-100 főig 926 Ft
101-250 főig 1 122 Ft
251-500 főig 1 330 Ft
501-1000 főig 2 003 Ft
1000 fő felett 6 641 Ft

8.1.2. Filmszínházakban a fő filmvetítésen kívüli (például filmelőzetes, filmvetítés szünetében történő vagy háttérjellegű) gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén előadásonként 93 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.

8.1.3. A filmszínházak havonta utólag, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig az előadott filmek címét és az előadások számát tartalmazó műsort kötelesek benyújtani az ARTISJUS-nak. A filmszínház a díjfizetéssel a felhasználási engedélyt havonta köteles megszerezni.

8.2. Színpadi előadás cselekményén kívül történő (például háttér, előzetes, vagy az előadás szünetében történő)

- gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén előadásonként 2 717 Ft
- kizárólag élőzene-felhasználás (II. fejezet 15.2. pont) esetén előadásonként 4 348 Ft

szerzői jogdíjat kell fizetni.

8.3. Színházakban, filmszínházakban, múzeumokban, könyvtárakban, művészeti, közművelődési és egyéb, többfunkciós kulturális intézményekben végzett központi háttérzene jellegű gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén négyzetméterenként és havonta az 1.2. pontban meghatározott szerzői jogdíj 25%-át kell fizetni.

8.4. Színházakban, filmszínházakban, múzeumokban, könyvtárakban, művészeti, közművelődési és egyéb, többfunkciós kulturális intézményekben végzett, a 8.1.-8.3. pontok hatálya alá nem tartozó, egyéb, nem háttér jellegű gépzene-felhasználás esetén 540 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni naponta.

8.5. Konferenciák alkalmával történő háttér jellegű zenefelhasználás esetén

- gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén naponta 4 348 Ft
- kizárólag élőzene-felhasználás (II. fejezet 15.2. pont) esetén naponta 4 892 Ft

szerzői jogdíjat kell fizetni.

9.1. A tömegközlekedés körében menetrend szerint közlekedő, személyszállítást végző vízi és szárazföldi járműveken (például hajó, autóbusz, vonat) történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén a jármű járműnyilvántartás szerinti üzemben tartójának járművenként havonta 1155 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.

9.2. Nem tömegközlekedés keretében, nem menetrend szerint közlekedő (bérbeadás céljára fenntartott vagy utazásszervezés, utazásközvetítés, idegenforgalmi szolgáltatás során közlekedtetett) járműveken, taxikban (a 9.3. és 9.4. pont szerinti járművek kivételével) történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén a jármű járműnyilvántartás szerinti üzemben tartójának a jármű férőhelyének számától függően az alábbi szerzői jogdíjakat kell megfizetni járművenként és havonta:

1-10 főig 683 Ft
11-25 főig 1 033 Ft
26-40 főig 1 382 Ft
41-55 főig 1 729 Ft
55 fő felett 2 066 Ft

9.3. Repülőgépen történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén a jármű légi jármű lajstromba vagy nyilvántartásba bejegyzett üzemben tartójának az alábbi szerzői jogdíjakat kell megfizetni járatonként:

- amennyiben zenefelhasználás csak a földön történik 673 Ft
- amennyiben zenefelhasználás levegőben is történik 2 252 Ft

9.4. Olyan vízi és szárazföldi közlekedési járműveken, amelyeken idegenforgalmi, szórakoztató vagy egyéb kereskedelmi szolgáltatást nyújtanak (például nosztalgiahajó/vonat; sétahajó, városnéző járat), az alábbi szerzői jogdíjakat kell fizetni járatonként

a) háttér jellegű gépzene-felhasználás esetén 1 413 Ft
b) háttér jellegű élőzene-felhasználás esetén 2 218 Ft
c) fő műsorszám (rendezvény) keretében történő
- gépzene-felhasználás (előadóművész fellépése, karaoke, táncnélküli dj.) esetén 2 754 Ft
- élőzene-felhasználás (előadóművész fellépése) esetén 3 448 Ft
d) zenés táncos rendezvény keretében történő
- gépzene-felhasználás (diszkó) esetén 6 897 Ft
- élőzene-felhasználás (bál) esetén 8 642 Ft

9.5. Amennyiben egy járaton többféle zenefelhasználás [9.4. a)-b)-c)-d)] is történik, az ennek megfelelő jogdíjakat külön-külön kell megfizetni.

9.6. A 9.4. pontban meghatározott zenefelhasználások esetén a jármű befogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 fő után a két legdrágább belépődíjnak megfelelő összeget, kötelező fogyasztási díj esetén pedig szintén a jármű befogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 fő után egy kötelező fogyasztási díjnak megfelelő összegű szerzői jogdíjat is meg kell fizetni járatonként az egyébként fizetendő szerzői jogdíjon felül.

10.1. Sporteseményen történő háttér jellegű gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén naponta, amennyiben egy napon több elkülönült (pl. belépődíj szedése esetén külön belépődíj ellenében látogatható vagy belépődíj szedése nélkül is, más, cserélődő közönség által látogatott) sporteseményt tartanak ugyanazon a helyszínen, akkor egy napon belül sporteseményenként

1-200 fő befogadóképességig 2 724 Ft
201-500 fő befogadóképességig 5 098 Ft
501-1 000 fő befogadóképességig 7 650 Ft
1 001-5 000 fő befogadóképességig 14 368 Ft
5 001-10 000 fő befogadóképességig 21 551 Ft
10 001-30 000 fő befogadóképességig 40 319 Ft
30 001-60 000 fő befogadóképességig 60 481 Ft
60 001-120 000 fő befogadóképességig 90 717 Ft
120 000 fő befogadóképesség felett 136 074 Ft

szerzői jogdíjat kell fizetni.

10.2. Amennyiben a sportesemény a nyilvános előadást szervezőkre vonatkozó külön (a tárgyévben alkalmazandó „Sz” jelű) jogdíjközlemény szerinti programot is tartalmaz (pl. koncert, diszkó), akkora 10.1. pont szerinti jogdíjon felül a tárgyévben alkalmazandó „Sz” jelű jogdíjközlemény 7.1. pontja szerinti szerzői jogdíjat is meg kell fizetni.

11.1. Műjégpályákon, természetes jégpályákon és görkorcsolya pályákon történő zenefelhasználás esetén a befogadóképesség figyelembevételével minden megkezdett 50 fő után naponta a legdrágább jegy árának megfelelő szerzői jogdíjat kell fizetni. Amennyiben a belépődíjat naponta több alkalommal szedik, a szerzői jogdíjat alkalmanként kell fizetni.

11.2. Amennyiben belépődíjat nem szednek, úgy legfeljebb 100 fő befogadóképesség esetén naponta 714 Ft szerzői jogdíjat, 100 fő feletti befogadóképesség esetén naponta 1020 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.

12.1. Strandokon, uszodákban, gyógyfürdőkben, kempingekben, élmény és kaland parkokban történő központi gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:

1 000 fő befogadóképességig 14 132 Ft
minden további megkezdett 1 000 fő után további 8 370 Ft

12.2. Aquaparkokban, vízi vidámparkokban és egyéb, emelt szintű szolgáltatást nyújtó fürdőhelyeken történő központi gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:

1 000 fő befogadóképességig 21 849 Ft
minden további megkezdett 1 000 fő után további 9 504 Ft

13.1. Zenés csoportos sport és egyéb szabadidős vagy oktatás jellegű foglalkozáson (például aerobic, kondicionáló torna, táncóra) történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) után a heti óraszámot alapul véve az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:

Budapesten, megyeszékhelyen, megyei jogú városban Egyéb településen
Heti 1-5 alkalom 2 992 Ft 2 500 Ft
Heti 6-14 alkalom 8 479 Ft 5 984 Ft
Heti 15-21 alkalom 12 718 Ft 8 950 Ft
Heti 22 alkalomtól 12 718 Ft + a heti 21 alkalmat meghaladó számú alkalmak után 611 Ft 8 950 Ft + a heti 21 alkalmat meghaladó számú alkalmak után 599 Ft

Értelmező magyarázat a 13.1. ponthoz arra az esetre, ha a heti óraszám meghaladja a 21 alkalmat: amennyiben például

Budapesten a heti óraszám 25 alkalom, azaz a 21 alkalmat a heti óraszám 4-gyel haladja meg, akkor a havi jogdíj összege az alábbiak szerint számítandó:

12 718 Ft + (4 × 611 Ft) = 15 162 Ft.

13.2. Amennyiben a felhasználó az óraszámot havi bontásban adja meg és a havi óraszám legfeljebb 1 és 3 alkalom közötti, akkor az alábbiak szerinti havi jogdíjat kell fizetnie:

Budapesten, megyeszékhelyen, megyei jogú városban 2 101 Ft
Egyéb településen 1 749 Ft

13.3. Kondicionáló termekben, valamint az ezekhez tartozó öltözőkben, mosdókban, közlekedő folyosókon, pihenő- és váróhelyiségekben történő háttér jellegű gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén a létesítmény zenefelhasználással érintett alapterülete alapján az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:

Budapesten, megyeszékhelyen, megyei jogú városban Egyéb településen
1-100 m2-ig 4 827 Ft 4 344 Ft
101-200 m2-ig 6 278 Ft 5 650 Ft
201-500 m2-ig 8 475 Ft 7 628 Ft
501-1000 m2-ig 14 002 Ft 12 602 Ft
1001-2000 m2-ig 23 101 Ft 20 791 Ft
2000 m2 felett 36 960 Ft 33 264 Ft

14.1. Utazó vidámparkokban (mutatványosok: körhinta, hajóhinta, céllövölde stb.) történő zenefelhasználás esetén vidámparkonként 26 416 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni évente.

14.2. Állandó vidámparkokban történő zenefelhasználás esetén hangfalanként és naponta 913 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.

14.3. Cirkuszok előadásaiban bemutatott, nem színpadra szánt zeneművek felhasználásáért az áfát nem tartalmazó jegybevétel 5%-át kell szerzői jogdíjként fizetni. Az e pontban foglalt előadás esetén, amennyiben az előadás szervezője az előadás megtartását megelőzően az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben vállalja, hogy az előadás megtartása előtt a megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet megfizeti, 20% kedvezményben részesül.

15.1. Játékkaszinókban gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén naponta 2 203 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.

15.2. Játéktermekben gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén naponta

1-50 m2-ig 1 055 Ft
51-100 m2-ig 1 173 Ft
101-200 m2-ig 1 295 Ft
200 m2 felett 1 422 Ft

szerzői jogdíjat kell fizetni.

15.3. Nyerőgép nélküli játéktermekben (csak ügyességi játékokkal felszerelt), valamint biliárdtermek és bowlingpályák esetében történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén a 15.2. pontban meghatározott szerzői jogdíj 50%-át kell fizetni.

15.4. A 15.1., 15.2. és 15.3. pont szerinti felhasználási helyeken történő kizárólag élőzene-felhasználás (II. fejezet 15.2. pont), vagy fő műsorszámként történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén naponta 2 838 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.

15.5. Ha a 15.1., 15.2. és 15.3. pont szerinti felhasználási helyeken a zenefelhasználás olyan eszköz alkalmazásával (például zenegép, táncgép) valósul meg, amely lehetővé teszi, hogy a közönség tagja - az általa fizetett külön díj ellenében - egyénileg válassza ki a meghallgatni kívánt zeneművet, akkor a 15.1., 15.2. és 15.3. pontban megállapított szerzői jogdíjak 10%-kal emelkednek.

16. Erotikus szolgáltatást, illetve szexuális és fizikai közérzetet javító szolgáltatást nyújtó üzletekben (például peep show, masszázsszalon) történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén naponta 1 428 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.

17. Távbeszélő útján megvalósuló, lehívásra hozzáférhetővé tételnek nem minősülő [Szjt. 26. § (8) bekezdés, első mondat] zenefelhasználás után az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni:

17.1. Kapcsolási, várakozási idő alatt megvalósuló zenefelhasználás esetén:

Zenefelhasználást lehetővé tevő technikai eszközönként (például központ, alközpont) a technikai eszközt üzemeltető:

1-20 vonalig, havonta 2 076 Ft
21-100 vonalig, havonta 3 120 Ft
ezt meghaladóan 50 vonalanként havonta további 1 043 Ft

szerzői jogdíjat köteles fizetni.

17.2. Emelt díjas távközlési szolgáltatás nyújtása során megvalósuló zenefelhasználás (ide nem értve a külön jogdíjközleményben meghatározott, távközlési szolgáltatás keretében megvalósuló lehívásra hozzáférhetővé tételt) esetében a szolgáltató:

1-20 vonalig, havonta 2 707 Ft
21-50 vonalig, havonta 9 382 Ft
51-100 vonalig, havonta 18 754 Ft
ezt meghaladóan 50 vonalanként havonta további 5 217 Ft

szerzői jogdíjat köteles fizetni.

A jelen pont alkalmazása során vonalnak kell tekinteni a hívó fél által önálló kapcsolási számmal hívható fővonalat, valamint az önálló kapcsolási számmal rendelkező mellékállomást is. A vonalak számát az egyidejűleg lefolytatható beszélgetések száma határozza meg.

18. Rendelkezés az ARTISJUS-nak az EJI és a MAHASZ által adott megbízás alapján

18.1. Az 1-17. pontokban meghatározott gépzene-felhasználások (II. fejezet 15.1. pont) esetén [ide nem értve a 8.1.1. pont szerinti gépzene-felhasználást és a 3.1.2. B) oszlop, 3.2.2. B) oszlop szerinti felhasználást),] az ott megállapított szerzői jogdíjak mellett további 30,5%, az előadóművészek és a hangfelvétel-előállítók közös jogkezelő szervezeteit (EJI, illetve MAHASZ) illető szomszédos jogi jogdíjat is meg kell fizetni akkor, ha kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel vagy arról készült másolat bármilyen módon történő közvetlen és közvetett nyilvánossághoz közvetítésére alkalmas technikai eszköz (bármilyen berendezés) áll rendelkezésre a zeneszolgáltatáshoz. A jelen pont nem alkalmazható a jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó élőzene-felhasználások esetén.

18.2. A jogdíjközlemény szomszédos jogi jogdíjra vonatkozó rendelkezéseit az EJI és a MAHASZ az ARTISJUS-szal egyetértésben határozza meg. Az ARTISJUS az EJI-t és a MAHASZ-t a velük kötött megállapodás szerint tájékoztatja a szomszédos jogi jogdíjak érvényesítésével összefüggő kérdésekről, és a felhasználók által befizetett jogdíjat a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően a részükre átadja. Az EJI és a MAHASZ az átvett jogdíjakat közös jogkezelő egyesületként történt nyilvántartásba vétele alapján és az erre vonatkozó szabályok szerint a jogosultak között felosztja. A szomszédos jogi jogdíjak érvényesítését az ARTISJUS közös jogkezelő egyesületként történt nyilvántartásba vétele és a Kjkt. 9. § (1) bekezdése alapján saját nevében végzi.

19. A 3.1.2., 3.2.2. pontok B) oszlopaiban foglalt jogdíjak az Szjt. 28. § (4) bekezdése szerinti szerzői és szomszédos jogi jogosultaknak járó jogdíjakat tartalmazzák.

II. Fejezet

Közös rendelkezések

1.1. A jelen közös jogdíjközlemény körében az ARTISJUS jogosult a saját nevében a felhasználókkal szemben eljárni, a felhasználási engedélyeket megadni, a jogdíjigényeket érvényesíteni, a jogdíjakra nézve a felhasználóknak jogdíjfizetési értesítőt, illetve számlát kibocsátani, és a bíróságok és hatóságok előtti jogérvényesítés körében eljárni. Az ARTISJUS a jelen jogdíjközlemény alapján és körében a felhasználási engedély megadását a jogdíj megfizetésétől teszi függővé. A felhasználó az engedélyt a jogdíj megfizetésével egy időben szerzi meg. A felhasználás megkezdése előtt megfizetett jogdíj, illetve jogdíjrészlet fejében a felhasználó a megfizetett jogdíjjal (a jogdíjrészlettel) arányos mértékű felhasználási engedélyt szerez. A jogdíj, illetve jogdíjrészlet megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a jogdíj az Artisjus számlájára már beérkezett és a jogdíjat megfizető felhasználó, valamint az a felhasználás is azonosítható az Artisjus számára, amelyre a felhasználó a felhasználási engedélyt meg kívánja szerezni. A felhasználó jogdíjtúlfizetését az Artisjus a szolgáltató fennálló, lejárt jogdíjtartozásába beszámíthatja.

1.2. A díjfizetéssel legalább negyedéves időszakra - ennél rövidebb vagy idényjellegű üzemeltetés esetén pedig az üzemeltetés teljes időtartamára - előzetesen kell jogot szerezni a felhasználásra, azaz a jogdíjat előzetesen, legkésőbb a felhasználás megkezdésének napjáig kell megfizetni. [Szjt. 25. § (5) bekezdés]

1.3. Ha a felhasználó a jogdíjfizetéssel késedelembe esik, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti törvényes késedelmi kamatfizetés kezdő napja az 1.2. pont szerinti esedékességet követő nap. Amennyiben felhasználó az ARTISJUS-szal felhasználási szerződést kötött és a jogdíjfizetéssel késedelembe esett, behajtási költségátalányt is köteles fizetni.

1.4. A felhasználóval kötött felhasználási szerződés a jogdíjfizetés esedékességét az 1.2. pontban meghatározott időponttól eltérően is meghatározhatja. Ha a felhasználó a jogdíjat a szerződésben meghatározott határidőig elmulasztja megfizetni és ezáltal a felhasználásra engedélyt nem szerez, a Ptk. szerinti törvényes késedelemi kamatot az 1.3. pont szerint köteles megfizetni.

1.5. A jogdíjkövetelés az esedékessé válástól számított öt év elteltével elévül. A jogdíjközleményben megállapított bármely kötelezettség tekintetében az elévülést megszakítja a jogdíjról a felhasználónak küldött értesítés és a felhasználónak küldött, a jogdíj megfizetésére szóló felszólítás vagy a jogdíj kiszámításához szükséges bármely adat szolgáltatására történő felszólítás, valamint a felhasználó által az ARTISJUS-nak küldött felszólítás is. Amíg az ARTISJUS a felhasználásról nem szerez tudomást, az elévülés nyugszik.

1.6. A jogdíjközlemény alkalmazásában a negyedéves időszak az időszak kezdeti (első) napját tartalmazó hónapot követő harmadik naptári hónap ugyanazon napját (ha ilyen nap nincs, akkor az utolsó napját) megelőző napig tart. (Például a november 30. napjával kezdődő negyedéves időszak vége a következő év február 27. napja, a június 15. napjával kezdődő negyedéves időszak utolsó napja pedig szeptember 14. napja.)

1.7. Ha a jogdíjközlemény alkalmazása során havonta fizetendő jogdíjat a felhasználónak nem teljes naptári hónapra kell megfizetnie, akkor a jogdíjat az érintett naptári hónap napjainak számához viszonyítva kell az adott hónapban a felhasználással érintett napok számához arányosítani. (Például, ha január hónapban történik 5 napig felhasználás, akkor a jogdíjközlemény szerint a havonta fizetendő jogdíjat osztva 31-gyel és az eredményt szorozva 5-tel lesz az 5 napra eső fizetendő jogdíj.)

2.1. A jelen jogdíjközlemény I. fejezetében meghatározott zenefelhasználások esetén az üzlet működési engedélyében vagy tartalmilag ennek megfelelő közigazgatási határozatban meghatározott üzemeltető minősül felhasználónak. A jogdíjat a felhasználó köteles fizetni. A jogdíj megfizetésére vonatkozó tartozásátvállalásról vagy tartozáselvállalásról a 2.2. pont rendelkezik.

2.2. Ha eseti rendezvény szervezése során a 2.1. pontban meghatározott felhasználó és olyan személy, akit a jelen pont szerint az eseti rendezvény szervezőjének kell tekinteni, úgy állapodnak meg, hogy a jelen jogdíjközlemény szerinti jogdíjat e személy fizeti meg, az ARTISJUS a felhasználó és az említett személy ilyen megállapodásához, mint tartozásátvállaláshoz vagy tartozáselvállaláshoz jogosultként hozzájárulhat. Az eseti rendezvény szervezőjének a jelen pont szempontjából azt kell tekinteni, akit a bármilyen formában szedett belépődíj, valamint a bármely jogcímen a nyilvános előadással összefüggésben befolyó egyéb bevétel (reklám- és szponzorbevétel, illetve támogatás stb.) megillet. Ha a nyilvános előadást megvalósító rendezvényt vagy annak egy részét a szervező által igénybe vett harmadik személy vagy szervezet szervezi, a rendezvény szervezőjének a harmadik személyt vagy szervezetet igénybe vevőt kell tekinteni, amennyiben a bevétel a harmadik személyt vagy szervezetet igénybe vevőnél keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személyt vagy szervezetet a szervezésért, illetve közreműködésért megillető megbízási vagy egyéb díj nem minősül bevételnek.

3.1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában bevételen a jegyek, bérletek eladásából származó bevételt, valamint a bármilyen forrásból származó befizetést (például egyéb, belépődíjnak minősülő bevételt, valamint a bármilyen jogcímen befolyó reklám- és szponzorbevételt, illetve támogatást stb.), továbbá dolog átadásával vagy tevékenység végzésével nyújtott szolgáltatást kell érteni, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.

3.2. Hozzá kell számítani a bevételhez a térítésmentes (tisztelet, szakmai stb.) jegyek értékét is. Ilyen esetben a jogdíjalap megállapításához a kereskedelmi forgalomban legnagyobb darabszámban értékesített jegy ellenértékét kell figyelembe venni.

3.3. Ha a jogdíjszámítás alapja tárgya az áfának, abban az esetben bevétel alatt az áfa nélküli bevétel értendő. Amennyiben a szerzői jogdíj meghatározásakor belépődíjat kell figyelembe venni, akkor a számítás alapja a belépődíj áfa nélküli összege.

3.4. A jogdíjközlemény alkalmazásában belépődíjnak kell tekinteni minden olyan fizetés áfát nem tartalmazó összegét, amely előfeltétele a műsoros előadáson vagy táncmulatságon való részvételnek (belépőjegy, műsormegváltás, adományjegy, csoportok részére szervezett idegenforgalmi jellegű rendezvények részvételi díja, meghívó, egyéni azonosító stb.).

4. A felhasználó a már nyilvánosságra hozott zeneművek és irodalmi művek felhasználásának megkezdését és a már megkezdett felhasználás megváltoztatását az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján írásban előzetesen köteles az ARTISJUS-nak bejelenteni.

5.1. Ha a zene- és irodalmi művek nyilvános előadása körében a felhasználó a felhasználás megkezdésére vagy megváltoztatására vonatkozó bejelentési kötelezettségének [Szjt. 25. § (4) bekezdés] nem tesz eleget és az ARTISJUS csak az ellenőrzés során szerez tudomást a felhasználásról, az Szjt. 25. § (6) bekezdése alapján a felhasználó - a közös jogkezelő szervezet ellenőrzési költségeinek fedezésére - költségátalány fizetésére köteles, amelynek összege a fizetendő jogdíj összegével egyezik meg. Ha az Szjt. 25. § (5) bekezdése második mondata szerint az érintett felhasználásért a díjat legalább negyedéves időszakra kell fizetni, a költségátalány összege a negyedéves időszakra fizetendő díj összegével egyezik meg. Ha a díjat az idényjellegű üzemeltetés teljes, negyedévnél rövidebb időtartamára kell fizetni, a költségátalány összege ezzel a díjjal egyezik meg.

5.2. Ha a felhasználó az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján a felhasználás megszüntetését az 5.1. pont szerinti ellenőrzés napját követően, az ellenőrzés napját magában foglaló negyedévben, illetve negyedévnél rövidebb időtartamú vagy idényjellegű üzemeltetés esetén az üzemeltetés tartamán belül jelenti be, a jogdíjat és a költségátalányt a bejelentés 5.3. pont szerinti hatályossá válásának napjáig kell fizetni.

5.3. Ha a bejelentéssel érintett felhasználásért a díjat legalább negyedéves időszakra kell fizetni, és az 5.2. pont szerinti bejelentés későbbi időpontot nem jelöl meg, a bejelentés a bejelentés napját magában foglaló naptári negyedév utolsó napján, de legkorábban a felhasználás megkezdésének napjával kezdődő negyedéves időszak utolsó napján lép hatályba. Ha a bejelentéssel érintett felhasználásért a díjat az idényjellegű üzemeltetés teljes, negyedévnél rövidebb időtartamára kell fizetni, a bejelentés legkorábban az idényjellegű üzemeltetés időtartamának utolsó napján lép hatályba. A bejelentés hatályossá válásáról szóló rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a felhasználás megszüntetésének az oka a felhasználó zenefelhasználással járó üzleti tevékenységének megszüntetése vagy szünetelése, és ezt a felhasználó bejelentésével egyidejűleg igazolja.

5.4. Amennyiben a felhasználó a jogdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az ARTISJUS a jogdíj alapját az Szjt. 25. § (4) bekezdése szerinti helyszíni ellenőrzés adatai, illetve az egyéb rendelkezésre álló adatok (például írott és elektronikus sajtó, egyéb média, a helyszínt rendelkezésre bocsájtó tájékoztatása stb.) alapján állapítja meg. A helyszíni ellenőrzés során az ARTISJUS betekinthet a felhasználó birtokában lévő azon okiratokba (ideértve a felhasználó pénzügyi dokumentumait és elszámolásait), amelyek olyan pénzügyi, illetve kereskedelmi adatokat tartalmaznak, amelyek a jogdíj megállapításához vagy a jogdíj mértékének ellenőrzéséhez szükségesek.

6.1. Zeneművek személyes előadóművészi teljesítménnyel megvalósuló nyilvános előadása (élőzenei felhasználás) esetén a felhasználó köteles a felhasznált művek címét, szerzőjét, az elhangzás időtartamát és az elhangzási gyakoriságát az ARTISJUS által rendszeresített űrlapon vagy az ARTISJUS által e célból fenntartott online felületen keresztül elektronikus úton közölni [a továbbiakban: a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatás, Kjkt. 59. § (1) bekezdés].

6.2. Ha a 6.1. pontban megjelölt felhasználás rendszeresen ismétlődik, akkor a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást a felhasználással érintett negyedévet követő hó 15. napjáig, ha pedig a felhasználás (üzemeltetés) tartama egy negyedévnél rövidebb vagy idényjellegű, a felhasználás (üzemeltetés) időtartamát követő 15 napon belül köteles teljesíteni. Ha a felhasználás eseti, illetve adott időszakon belül nem rendszeresen ismétlődik, akkor a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást a felhasználást követő 3 munkanapon belül köteles teljesíteni.

6.3. Ha a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást késedelmesen teljesíti és mulasztását az ARTISJUS második felszólítását követően sem pótolja, az adatszolgáltatás 6.2. pontban meghatározott esedékességétől számított késedelem idejére, legfeljebb 120 napra késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke a késedelem minden napjára a felhasználó által fizetendő szerzői jogdíj 0,5%-a, de legalább egy napra 500 Ft.

6.4. Amennyiben a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást rendszeresen ismétlődő felhasználás után kell teljesíteni, a kötbér alapja a felhasználó által az adott negyedévre, ha pedig a felhasználás (üzemeltetés) tartama egy negyedévnél rövidebb vagy idényjellegű, a felhasználás időtartamára fizetendő szerzői jogdíj.

6.5. Amennyiben a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást hiányosan, vagy hibásan teljesíti, úgy az adatszolgáltatás határnapjától a megfelelő adatszolgáltatás teljesítésének napjáig terjedő időtartamra hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke megegyezik a 6.3. pontban meghatározott késedelmi kötbér mértékével.

7.1. A jogdíjat külön-külön kell fizetni, ha olyan felhasználások valósulnak meg, amelyek nemcsak a jelen jogdíjközlemény hatálya alá, hanem a vendéglátó üzletekre vonatkozó (a tárgyévben alkalmazandó „V” jelű), illetve a nyilvános előadást szervezőkre vonatkozó (a tárgyévben alkalmazandó „Sz” jelű) jogdíjközlemény hatálya alá tartoznak. Ebben az esetben a jelen jogdíjközlemény és az „Sz”, illetve „V” jelű jogdíjközlemény szerinti jogdíjat is meg kell fizetni. Külön-külön kell a jogdíjat fizetni akkor is, ha a zenefelhasználások egy épületben vagy légtérben történnek, és akkor is, ha a zeneszolgáltatás ugyanazon műszaki eszközzel központilag történik.

7.2. Ha valamely üzletben, vagy felhasználási helyszínen több értékesítő helyen is megvalósul a jogdíjközleményben rögzített azonos felhasználási mód, és külön-külön szolgáltatnak zenét, helyenként külön-külön kell a megfelelő szerzői jogdíjat megfizetni, akkor is, ha a zeneszolgáltatás ugyanazon műszaki eszközzel történik.

7.3. Ha valamely felhasználónál a jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó többféle zenefelhasználás [pl. élő zene, műszaki eszközökkel szolgáltatott zene (gépzene), diszkó stb.] is megvalósul, a megfelelő szerzői jogdíjat minden felhasználásért külön-külön kell fizetni az I. fejezetben meghatározottak szerint.

8.1.1. A felhasználókkal, a felhasználók képviseletében eljáró, az érintett felhasználók jelentős részét megfelelően képviselő országos vagy regionális érdek-képviseleti szervezetekkel, illetve a 8.4. pont szerinti hálózat tagjával, a hálózatban részt vevő összes felhasználóra kiterjedően a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott tételes vagy %-os szerzői és szomszédos jogi jogdíjfizetés helyett az ARTISJUS - az eset körülményeihez igazodóan - átalányjogdíjat vagy a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott jogdíjfizetésnél alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződést is köthet (a továbbiakban: átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés).

8.1.2. Átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés csak akkor köthető, ha

a) az azzal érintett felhasználónak az ARTISJUS-szal szemben szerzői és szomszédos jogi jogdíjtartozása nincs, és bejelentési (4. pont) [Szjt. 25. § (4) bekezdés], illetve a felhasználás mértékére, valamint - amennyiben a jelen díjszabás ilyen kötelezettséget előír - az egyes felhasznált művekre vonatkozó adat- (műsor-) közlési kötelezettségének (6. pont) [Kjkt. 59. § (1) bekezdés] eleget tett;

b) az átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés megkötését a felhasználás sajátos körülményei, vagy a felhasználás és ennek folytán a felhasználó, illetve felhasználók által fizetendő szerzői jogdíj jelentős mértéke, a gépzene-felhasználás esetében a felhasznált művekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozóan a felhasználók általi adat- (műsor-) közlési kötelezettségvállalás, vagy a felhasználók jelentős részének azonos országos vagy regionális érdek-képviseleti szervben való önkéntes tagsága és az érdek-képviseleti szerv felhasználási szerződés kötésére irányuló jogszabály- és alapszabályszerű felhatalmazása ezt lehetővé és indokolttá teszi.

8.2. Az átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződések megkötése során az ARTISJUS a szerződésekkel érintett felhasználók között az egyenlő bánásmód követelményét sértő megkülönböztetést nem alkalmaz, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít. [Kjkt. 58. § (1) bekezdés]

8.3.1. A felhasználó vagy a felhasználás sajátos körülményei által indokolt, e pont szerinti felhasználási szerződésben az ARTISJUS a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez képest legfeljebb 15%-kal csökkentett jogdíjat alkalmaz.

8.3.2. A felhasználó sajátos körülményének tekinthető különösen

- az üzlet hátrányos területi elhelyezkedése, ha ennek következtében az üzlet alacsony jövedelmezőséget valószínűsít (területi elhelyezkedés);

- az üzlet jövedelmezőségének időszakos és ismétlődő jelentős csökkenése más időszakokhoz képest (szezonalitás);

- a felhasználó által igazolt átmeneti gazdasági nehézség, amely a jogdíjfizetés elmaradásához vezethet, ha az átalánydíjas szerződéssel a jogérvényesítési eljárás feltehetően elkerülhető.

8.3.3. A csökkentett mértékű jogdíjat tartalmazó felhasználási szerződés időbeli hatálya addig szólhat, amíg a jelen pont alkalmazását indokoló körülmény fennáll. Átmeneti jellegű indok (pl. átmeneti gazdasági nehézség) esetén a csökkentett mértékű jogdíjra vonatkozó kikötés hatálya legfeljebb egy évre szólhat.

8.4.1. Országos vagy regionális érdekképviseleti szervekkel csak abban az esetben köthető átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés, ha az érdekképviseleti szerv a tagjai (az érintett felhasználók) jogdíj fizetéséért megfelelő biztosítékot nyújt, és/vagy az érintett felhasználók által fizetendő jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, a felhasználás mértékére, illetve a felhasznált művekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyűjti és az ARTISJUS-nak továbbítja, és/vagy a jogdíjfizetési kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.

8.4.2. A jogdíjközlemény jelen pontjának alkalmazásában regionális érdek-képviseleti szerveknek az Európai Bizottság 2014. augusztus 8-i 868/2014/EU rendeletének mellékletében a NUTS2 régiókként meghatározott régiók szintjén működő regionális érdek-képviseleti szervek minősülnek.

8.5.1. Az ARTISJUS átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződést köthet áruk értékesítésével, illetve szolgáltatások nyújtásával egységesített elvek szerint működő hálózat (például franchise) azon tagjával (például franchise adó), amely

- szerződésben a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségét átvállalja; vagy

- a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségére megfelelő biztosítékot nyújt; és/vagy

- a hálózat tagjai (felhasználók) által fizetendő jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, illetve a felhasználás mértékére, a felhasznált művekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyűjti és az ARTISJUS-nak továbbítja.

8.5.2. Abban az esetben, ha a hálózat szerződést kötő tagja a hálózat többi tagjának (felhasználóknak) a jogdíjfizetési kötelezettségét nem vállalja át, a hálózat tagjai (felhasználók) közül a szerződés által biztosított jogdíj-fizetési lehetőséggel csak a hálózatnak azon tagja (felhasználó) élhet, amely önállóan megfelel a 8.1.2. a) pontban foglalt feltételnek.

8.5.3. Az átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés megköthető abban az esetben is, ha a hálózat egyes tagjai egymás felett befolyással rendelkeznek, illetve egymás befolyása alatt állnak, illetve az ilyen befolyás hiányában is, ha a hálózat egységes elvek szerinti működését a tagok közötti szerződés határozza meg.

8.6. Az ARTISJUS a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez képest legfeljebb 50%-kal csökkentett jogdíjat igényel attól a felhasználótól, amelynek működését a felhasználó ellenőrzési körén kívüli elháríthatatlan ok jelentősen megnehezíti (vis maior).

8.7. Az ARTISJUS a jogdíjközleményben tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez képest 3%-kal csökkentett jogdíjat igényel attól a felhasználótól, aki a IV. fejezet 16. pontja szerint az ARTISJUS által biztosított elektronikus kapcsolattartásra az ARTISJUS-szal megállapodást köt és az ARTISJUS-szal ténylegesen és kizárólagosan ezen az elektronikus úton tart kapcsolatot. A jelen pont szerinti kedvezmény egy negyedévben a 9000 Ft-ot, illetve ennél rövidebb időtartamra történő jogdíjfizetés esetén egy hónapban a 3000,- Ft-ot nem haladhatja meg.

8.8. Az ARTISJUS a jogdíjközleményben tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez képest 12 naptári hónap időtartamra 30%-kal csökkentett, majd újabb 12 naptári hónap időtartamra 20%-kal csökkentett, majd további 12 naptári hónapra 15%-kal csökkentett jogdíjat igényel egy adott felhasználási hely tekintetében attól a felhasználótól, amely a felhasználás megkezdését megelőző 12 hónapban az érintett felhasználási helyen felhasználást nem végzett és a felhasználás megkezdését a jogdíjközlemény II. fejezetének 4. pontja szerint az ARTISJUS felé önként bejelentette. A jelen pont szerinti jogdíjfizetést a felhasználó felhasználási helyenként a felhasználás megkezdésétől számított 36 hónaponként egy alkalommal veheti igénybe. Az alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés jelen 8.8. pont szerinti kikötése hatályát veszti, ha az ARTISJUS vonatkozó jogdíjközleménye bármely érintett időszakra a jelen 8.8. pont szerinti jogdíjfizetést nem teszi lehetővé.

8.9. A gépzene-felhasználások esetében a felhasznált művekre és szomszédos jogi teljesítményekre vonatkozó hiteles és megbízható adat- (műsor-) közlés érdekében az ARTISJUS az ilyen adatközlést a felhasználók nevében teljesítő olyan személlyel, amely a felhasználónak összetett, azaz a szolgáltatás technikai feltételeire és a felhasznált művekre (szomszédos jogi teljesítményekre) kiterjedő szolgáltatást nyújt (háttérzenei szolgáltatás, illetve háttérzenei szolgáltató), és ezáltal a felhasznált művek, illetve szomszédos jogi teljesítmények adatait elektronikusan, a felhasználással egyidejűleg, zárt, elektronikus rendszerben gyűjti és a felhasználás helyére és időpontjára vonatkozó adatokkal együtt tárolja, olyan keretmegállapodást köthet, amelyben meghatározhatja a felhasználóval köthető, alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés keretfeltételeit is. A felhasználóval a keretfeltételek alapján a felhasználási szerződést az ARTISJUS abban az esetben köti meg, ha a felhasználó a vállalja, hogy adatközléssel és jogdíjfizetéssel összefüggő egyes kötelezettségeit a keretmegállapodással rendelkező háttérzenei szolgáltató közreműködésével teljesíti. Az ARTISJUS a 8.2. pontnak a háttérzenei szolgáltatókkal kötött keretmegállapodások tekintetében is köteles megfelelni.

8.10. Az ARTISJUS a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez képest eltérő mértékű és eltérő módon megállapított jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződést köthet, valamint ebben a jogdíjközleménytől eltérően határozhatja meg a felhasználás egyéb feltételeit is, ha ezzel a felhasználás megkezdését vagy folytatását ösztönző jogdíjfizetési vagy egyéb szerződéses feltételek meghatározását segíti elő. Az ilyen felhasználási szerződés hatálya legfeljebb 3 naptári hónapra szólhat. Az Artisjus az ilyen felhasználási szerződés feltételeit az érintett felhasználó kör megjelölésével honlapján közzéteszi és a közzétételtől számított öt munkanapon belül a szerződés megkötését igénylő felhasználókkal a felhasználási szerződést a közzétett feltételekkel megköti. A felhasználó a felhasználási szerződésben köteles vállalni, hogy a jelen pont szerinti szerződés hatályának megszűnését követően az általa végzett felhasználásra a jelen jogdíjközlemény szerint a felhasználási engedélyt megszerzi és a szerzői és szomszédos jogi jogdíjakat megfizeti.

8.11. Az ARTISJUS a jogdíjközlemény I. Fejezetének 1.1. és 1.2. pontjában meghatározott, valamint ezekhez kapcsolódóan az I. fejezet 18. pontja szerinti jogdíjfizetéshez képest 12 naptári hónap időtartamra 50%-kal csökkentett jogdíjat igényel a felhasználótól az olyan felhasználási hely, azaz kereskedelmi, vagy a szolgáltató üzlet tekintetében, amelynek az alapterülete nem haladja meg a 30 nm nagyságot, ha a felhasználó az adott felhasználási helyen a felhasználás megkezdését megelőző 12 hónapban felhasználást nem végzett és vállalja, hogy

- a 12 naptári hónapra fizetendő jogdíjat fele részben a felhasználás megkezdését követő első hónap végéig, fele részben a felhasználás megkezdését követő ötödik hónap végéig, de a teljes, 12 naptári hónapra fizetendő jogdíjat legkésőbb 2018. december 31-éig az Artisjus felé megfizeti, és

- a 12 naptári hónapra a jelen pont alkalmazásával a felhasználás megkezdésekor megállapított jogdíjat abban az esetben is megfizeti, ha a 12 naptári hónap alatt a felhasználást megszünteti, vagy olyan módon változtatja meg, hogy jogdíjfizetési kötelezettsége csökkenne.

A jelen pont szerinti jogdíjfizetést a felhasználó felhasználási helyenként a felhasználás megkezdésétől számított 36 hónaponként egy alkalommal veheti igénybe.

8.12. A 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. és 8.10. pontok szerinti jogdíjfizetés összevontan nem alkalmazható. A 8.9. pont szerinti jogdíjfizetés esetében a 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. és 8.8. pontok szerinti jogdíjfizetés a keretmegállapodás rendelkezései szerint alkalmazhatóak; a keretmegállapodás e pontok alkalmazását, a 8.6. pont kivételével, kizárhatja. A 8.9. pont szerinti jogdíjfizetés a 8.10. pont szerinti jogdíjfizetéssel összevontan nem alkalmazható. A 8.11. pont szerinti jogdíjfizetés a 8.3.-8.6. és a 8.8.-8.10. pontok szerinti jogdíjfizetéssel összevontan nem alkalmazható.

9. A jelen jogdíjközleményben meghatározott bármely kedvezmény kizárólag azt a felhasználót illeti meg, akinek az ARTISJUS-szal szemben három hónapnál régebbi lejárt tartozása nem áll fenn, és bejelentési (4. pont) [Szjt. 25. § (4) bekezdés], illetve a felhasználás mértékére, illetve a felhasznált művekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adat- (műsor-) közlési kötelezettségének (6. pont) [Kjkt. 59. § (1) bekezdése] határidőben eleget tett.

10. Az ARTISJUS a szerzői jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a műfelhasználás módját és mértékét a helyszínen ellenőrizheti. [Szjt. 25. § (4) bekezdés]

11.1. A zenefelhasználást végző üzletek, felhasználási helyszínek jogdíjfizetés szempontjából történő besorolását a zene-, illetve irodalmi művek felhasználása mértékének, valamint annak figyelembevételével, hogy a felhasználás milyen mértékben szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját [Szjt. 38. § (2) bekezdés], az ARTISJUS határozza meg.

11.2. A jelen jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott, de a jogdíjközlemény alkalmazási körébe tartozó felhasználások esetén a közzétett jogdíjmértékek megállapításánál alkalmazott elvek és arányok figyelembevételével az ARTISJUS által esetenként megállapított jogdíj fizetendő.

12.1. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak mértéke figyelembe veszi, hogy a jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználások során védett és nem védett művek felhasználása egyaránt megtörténik. Ha a felhasználó bizonyítja, hogy a felhasználás - figyelemmel az át- és feldolgozott művekre is - kizárólag olyan műveket érint, amelyek mindegyikére nézve a védelmi idő eltelt, vagy amelyek mindegyike a folklór alkotásának minősül [Kjkt. 10. § (1) bekezdés], vagy hangfelvételek bármely nyilvánossághoz közvetítésével [Szjt. 77. § (1) bekezdés] járó nyilvános előadás esetén kizárólag olyan előadásokat vagy hangfelvételeket érint, amelyek mindegyikére nézve a védelmi idő eltelt, a felhasználás fejében jogdíjat nem kell fizetni.

12.2. A jelen jogdíjközlemény alapján a szerzői művek nyilvános előadása és szomszédos jogi védelem alatt álló hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítése fejében járó jogdíjakat egymástól függetlenül is meg kell fizetni. Abban az esetben, ha a szomszédos jogi védelem alatt álló hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítése során kizárólag olyan szerzői művek jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó nyilvános előadása valósul meg, amelyekre nézve szerzői jogi védelem nem áll fenn vagy amelyekre a szerzői jogdíjat egyéb okból nem kell megfizetni, úgy a szomszédos jogi jogosultaknak járó jogdíjat olyan mértékben kell megfizetni, amilyen mértékben az a felhasználás jelen jogdíjközlemény szerint figyelembe vett körülményei alapján a szerzői művek felhasználása esetén járna.

12.3. Az I. fejezet 3.1.1. pont hatálya alá tartozó egészségügyi intézménynek nem minősülő egészségügyi szolgáltatónak az I. fejezet 18. pontjában meghatározott szomszédos jogi jogdíjat nem kell abban az esetben megfizetnie, ha a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítése az Európai Bíróság C-135/10. számú ítéletében foglalt feltételek értelmében nem valósul meg. Ez nem érinti a felhasználó szerzői jogdíj-fizetési kötelezettségét.

13. A jelen jogdíjközlemény szerinti engedélyezés nem terjed ki a színpadra szánt irodalmi művek és zenedrámai művek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi művek és a nagyobb terjedelmű nem színpadra szánt szépirodalmi művek (például regények) teljes terjedelemben történő előadására. [Szjt. 25. § (3) bekezdés]

14. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfa összegét nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes áfát is tartalmazó összegben kell megfizetni.

15.1. A jelen jogdíjközlemény értelmében gépzene-felhasználás a zenemű érzékelhetővé tétele bármilyen műszaki eszközzel vagy módszerrel. [Szjt. 25. § (2) bekezdés b.) pont] Gépzene-felhasználás többek között:

- rádió, televízió műsorának lejátszása (hangszóróval történő megszólaltatása, illetve képernyőn való megjelenítése) rádiókészülék, televíziókészülék vagy egyéb erre alkalmas készülék útján;

- a zenemű - analóg vagy digitális hordozón vagy bármilyen formátumú digitális fájlként rendelkezésre álló - példányának lejátszása magnó, lemezjátszó, music-center, videólejátszó, CD-, CD-ROM-, képlemez-, DVD-lejátszó, mp3 lejátszó, egyéb hordozható zenelejátszó készülék, számítógép, zenegép, számítógép alapú zenegép vagy egyéb erre alkalmas készülék útján; valamint

- bármilyen módon, ideértve bármilyen számítógépes hálózat útján közönséghez közvetített zenemű lejátszása számítógéppel vagy egyéb erre alkalmas technikai eszközzel.

15.2. Jelen jogdíjközlemény értelmében élőzene-felhasználás a zeneművek személyes előadóművészi teljesítménnyel megvalósuló nyilvános előadása. [Szjt. 25. § (2) bekezdés a.) pont]

16. Az ARTISJUS a felhasználóval való kapcsolattartásra elektronikus utat biztosíthat. Ebben az esetben az ARTISJUS és a felhasználó közötti elektronikus úton történő kapcsolattartást külön megállapodás szabályozza.

III. Fejezet

A jogdíjközlemény időbeli hatálya

A fenti jogdíjközlemény 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig hatályos.

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

* * *

A díjszabást a Kjkt. 145. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:

Budapest, 2018. december 28.

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter


  Vissza az oldal tetejére