A jogszabály mai napon ( 2021.09.28. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2023.II.28. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2020. (II. 28.) AM rendelet

a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. adatszolgáltató: Magyarország területén működő tejfeldolgozó, nyerstehéntej-kivitellel foglalkozó tejtermelő, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő, valamint tejkereskedő;

2. nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 18. pontja szerinti, tejjel és tejtermékkel kapcsolatos tevékenységet végző természetes vagy jogi személy;

3. tej és tejtermék: e rendelet 3. mellékletében meghatározott termékkör;

4. tejfeldolgozó: tejet és tejterméket előállító és azt bel- vagy külpiacra értékesítő természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szerepel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által közzétett, engedélyezett létesítmények nyilvántartásában;

5. tej-kereskedő: a Kertv. 2. § 13. pontja szerinti, tejjel és tejtermékkel kapcsolatos tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, valamint közös beszerzés esetén a beszerzési szövetséget alkotó kis- és nagykereskedő vállalkozások összessége, akinek vagy amelynek tej és tejtermék forgalmazásából, illetve termeléséből származó, tárgyévet megelőző naptári évben keletkezett nettó árbevétele a 25 millió forintot meghaladja;

6. tejtermelő: olyan, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerint regisztrált természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek vagy amelynek a gazdasága az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) nyilvántartásban szereplő állatállománnyal tejet termel, és azt vagy az abból előállított más tejterméket értékesít.

2. § (1) Az adatszolgáltató köteles az 1. vagy a 2. mellékletben meghatározott piaci jelentést - a (2) bekezdés kivételével - a feldolgozók, a nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplők és tejtermelők esetében havi, tejkereskedők esetében háromhavi rendszerességgel havi adatokat, elektronikus úton a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (a továbbiakban: szakmaközi szervezet) honlapján közzétett címre, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig megküldeni.

(2) Nyerstehéntej-kivitellel foglalkozó tejtermelő az 1. mellékletben meghatározott piaci jelentés 1. lapjának vonatkozó sorát (70 Kód) köteles kitölteni és az (1) bekezdés szerint megküldeni.

(3) *  Az adatszolgáltató köteles az 1. melléklet 1. lapja szerinti adatszolgáltatást az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AKI Nonprofit Kft.) központi elektronikus rendszerén keresztül teljesíteni a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.

(4) A piaci jelentések kitöltési útmutatóit a szakmaközi szervezet honlapján közzéteszi.

(5) *  Az adatszolgáltatási rendszert a NÉBIH és az AKI Nonprofit Kft. a szakmaközi szervezettel együttműködésben üzemelteti. Az AKI Nonprofit Kft. az összesített, valamint átlagadatokat a NÉBIH-nek adja át. A NÉBIH havonta - kizárólag összesített, valamint átlagadatokat - ad át a szakmaközi szervezetnek. A szakmaközi szervezet tagságára vonatkozó összesített, valamint átlagadatokat a NÉBIH és az AKI Nonprofit Kft. az érintett adatszolgáltatók hozzájáruló nyilatkozat alapján igény szerint átadja a szakmaközi szervezetnek.

(6) Az adatszolgáltatási rendszerből bármely, cégre vagy személyre vonatkozó adatot - ellentétes jogszabályi felhatalmazás hiányában - az üzemeltetők nem hozhatnak nyilvánosságra.

(7) A szakmaközi szervezet az adatszolgáltatók adataiból képzett összesítő táblázatokat a honlapján közzéteszi. A szakmaközi szervezet az adatszolgáltatók egyedi azonosításra alkalmas adatait nem teheti közzé, és harmadik személynek nem továbbíthatja.

3. § (1) Ez a rendelet 2020. február 29-én lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2023. február 28-án hatályát veszti.

4. § Ez a rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 4/2020. (II. 28.) AM rendelethez

Piaci jelentés - feldolgozók, termelők, kereskedők

1. lap

Feldolgozó, tejtermelő vagy kereskedő neve: .................................................................

Feldolgozó, tejtermelő vagy kereskedő TT azonosítója: ........................ (amennyiben Tej Terméktanács tag)

Év: ............... Hónap: ..................................

ALAPANYAGADATOK
Kód Termék-
megnevezés
Mennyiség Alapár Zsírtartalom Fehérje-
tartalom
Átlagár
(tonna) (Ft/kg) (g/100g) (g/100g) (Ft/kg)
10 Termelőtől közvetlenül felvásárolt extra minőségű tej
20 Termelőtől közvetlenül felvásárolt osztályon kívüli minőségű tej
30 Egyéb helyről felvásárolt nyerstej
40 Társvállalattól átvett alapanyag
50 Import alapanyag (külpiacról vásárolt)
60 Társvállalatnak értékesített alapanyag
70 Export (külpiacra kiszállított teljes tej)
80 Feldolgozásra rendelkezésre álló folyadék
90 Ömlesztési alapanyag vásárlás (külpiacról) (tejegyenértékben)
100 Tejpor (külpiacról vásárolt) (tejegyenértékben)

2. lap

Feldolgozó, kereskedő
TT azonosítója:
Neve: Év: Hónap:
Kereskedő esetén
Adószám:
Élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR) azonosító:
Telephely engedélyszáma:
Telephely címe:
Az engedélyt kiállító közigazgatási szerv:
KÉSZTERMÉKADATOK (me: tonna)
Kód Termékmegnevezés Termelés Import Belföldi értékesítés Export értékesítés Záró-
készlet
10 Fogyasztói tej 6% zsírtartalomig
20 ebből 1-3% zsírtartalmú tej
30 Tejszín 6%-ot meghaladó zsírtartalommal
40 Tejpor, tejszín por, tejfehérje koncentrátum por, savópor összesen
50 Sovány tejpor
60 Vaj, kenhető vajkészítmény, összesen
70 - ebből vaj
80 Sajt és túró összesen
90 - ebből túró
91 - ebből rögös túró HKT
100 - ebből trappista
110 - ebből ömlesztett sajt
120 Savanyított tejtermék
130 - ebből tejföl
140 - ebből növényi zsírral készült termék
150 Ízesített tejitalok

2. melléklet a 4/2020. (II. 28.) AM rendelethez

Piaci jelentés - kereskedők

Kereskedő
TT azonosítója:
Neve: Év: Hónap:
Nem Tej Terméktanács tag kereskedő esetén
Adószám:
Élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR) azonosító:
Telephely engedélyszáma:
Telephely címe:
Az engedélyt kiállító közigazgatási szerv:
KÉSZTERMÉKADATOK (me: tonna) Fogyasztói
Kód Termék-
megnevezés
Import Belföldi értékesítés Export értékesítés Zárókészlet ár
Kód Termékmegnevezés
10 Fogyasztói tej 6% zsírtartalomig
20 ebből 1-3% zsírtartalmú tej
21 ebből 1,5%-os zst. UHT tej
30 Tejszín 6%-ot meghaladó zsírtartalommal
40 Tejpor, tejszín por, tejfehérje koncentrátum por, savópor összesen
50 Sovány tejpor
60 Vaj, kenhető vajkészítmény, összesen
70 - ebből vaj
80 Sajt és túró összesen
90 - ebből túró
91 - ebből rögös túró HKT
100 - ebből trappista
110 - ebből ömlesztett sajt
120 Savanyított tejtermék
130 - ebből tejföl
140 - ebből növényi zsírral készült termék
150 Ízesített tejitalok

3. melléklet a 4/2020. (II. 28.) AM rendelethez

Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám
1. Tej és tejtermékek (kivéve az anyatejet) 0401-ből
0402
0403
0404 10
0405-től 0406-ig
2. Tejtermékek (kivéve az italként közvetlen fogyasztásra alkalmas, tej pótlására szolgáló olyan imitátumokat, amelyek általában tej és permeátum - esetenként savó és/vagy tejszín - különböző arányú keverékéből állnak, és amelyek minősége, mennyiségi összetétele különbözik a természetes tejétől, tejfehérje-tartalmuk lényegesen alacsonyabb a természetes tejénél) 0404 90-ből
3. Ízesített tej 2202 90 91-ből
2202 90 95-ből
2202 90 99-ből

  Vissza az oldal tetejére