A jogszabály mai napon ( 2022.08.19. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi XXI. törvény

a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 50. cikk (a) bekezdésének módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 56. cikkének módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 50. cikk (a) bekezdésének módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 56. cikkének módosításáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyvek) kötelező hatályának elismerésére.

2. § (1) * 

(2) * 

3. § * 

4. § * 

5. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (1) bekezdése, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 50. cikk (a) bekezdésének módosításáról szóló, 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott Jegyzőkönyv 2. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A 2. § (2) bekezdése, a 4. §, a 3. melléklet és a 4. melléklet a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 56. cikkének módosításáról szóló, 2016. október 6-án, Montrealban elfogadott Jegyzőkönyv 2. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(4) A Jegyzőkönyvek, a 2-4. §, valamint az 1-4. melléklet hatálybalépésének naptári napját - azok ismertté válását követően - a külpolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

6. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1-2. melléklet a 2020. évi XXI. törvényhez * 

3-4. melléklet a 2020. évi XXI. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére