A jogszabály mai napon ( 2021.12.04. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.I.1. - 2022.I.1.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi XXVII. törvény

az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról * 

1. * 

1. § * 

2. § * 

2. * 

3. § * 

4. § * 

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel − a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *  A 2. § és a 4. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

6. § Az 1. alcím az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.


  Vissza az oldal tetejére