A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.

 

34/2020. Számviteli kérdés

Kérem tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti intézkedések alapján milyen módon teljesíthetőek a társasházunkra vonatkozó számviteli kötelezettségek. * 

A Magyar Közlöny 144. számában jelent meg a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Mód. törvény), amely 2020. június 18. napjától hatályos.

A Mód. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolókra - ideértve a számviteli törvény felhatalmazása alapján kiadott sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek szerinti beszámolókat is - vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbe helyezési és közzétételi, továbbá benyújtási, leadási, megküldési határidők - ha azok 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. között esedékesek - 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.

A számviteli beszámoló elkészítésének, letétbe helyezésének és közzétételének halasztási lehetőségét már korábban - a veszélyhelyzet időszaka alatt - a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. §-a megteremtette, ugyanakkor a veszélyhelyzet megszűnését követő (2020. szeptember 30-ig történő) alkalmazásához azonos tartalmú törvényi szintű átmeneti rendelkezésére van szükség.

A hivatkozottak általánosan vonatkoznak minden, a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodóra.

E mellett ugyanakkor, kifejezetten a társasházakra vonatkozóan, egy másik, speciális rendelkezés is szerepel a Mód. törvényben. A Mód. törvény 116. § (1) bekezdése szerint a társasházak esetében, ha az éves elszámolásról és a következő évi költségvetésről való döntés, vagy más kötelező döntés határideje a veszélyhelyzet ideje alatt járt le, és ezekben az ügyekben a veszélyhelyzet ideje alatt irányadó szabályok alkalmazásával nem született döntés, akkor e tárgykörökben a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül kell a közgyűlésnek döntenie.

Tekintettel arra, hogy a társasházak esetében a beszámolóra letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség nem vonatkozik, a beszámoló elkészítése és a közgyűléssel történő elfogadtatása tekintetében a Mód. törvény 116. § (1) bekezdése szerint indokolt eljárni.

[A Mód. törvény 42. § (1) bekezdése, 116. § (1) bekezdése]


  Vissza az oldal tetejére