A jogszabály mai napon ( 2020.06.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

69/2020. (III. 26.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetben a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó eltérő szabályokról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, valamint a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvásához szükséges intézkedések megtételéhez szükséges források biztosítása érdekében, a költségvetési tartalékok gyorsabb és rugalmasabb felhasználhatósága céljából - a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvénytől (a továbbiakban: 2020. évi költségvetési törvény) és az államháztartásról szóló jogszabályoktól való eltéréssel -

a) nem kell alkalmazni a 2020. évi költségvetési törvény 4. § (6)-(8) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (3) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket, valamint

b) *  a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka, a Rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék, valamint a Központi Maradványelszámolási Alap (a továbbiakban együtt: tartalék-előirányzatok) felhasználására vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tartalék-előirányzatoknak a humánjárvány megelőzéséhez, illetve következményeinek elhárításához, valamint a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvásához szükséges felhasználásáról a Kormány helyett - a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs intézkedései alapján - az államháztartásért felelős miniszter dönt.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott döntéseiről a veszélyhelyzet megszűnését követő 8 napon belül beszámolót készít a Kormány részére.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére