A jogszabály mai napon ( 2020.06.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

82/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során egyes orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök beszerzésével összefüggő intézkedésekről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § Ha a központi költségvetési szerv vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2. §-a szerint az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság a COVID-19 vírus elleni küzdelem elősegítése érdekében országos szintű orvostechnikai eszközigény, valamint egyéni védőeszköz igény kielégítése céljából beszerzést folytat le, és ezen beszerzés eredményeként az orvostechnikai eszköz, valamint egyéni védőeszköz az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) központi raktárába beszállításra kerül, a beszerzést lefolytató költségvetési szervet, illetve állami tulajdonú gazdasági társaságot az adott beszerzés tekintetében az ÁEEK képviselőjének kell tekinteni.

2. § Az 1. § szerinti képviselő által a beszerzés érdekében teljesített kiadások - ideértve a beszerzés ellenértékét, a kapcsolódó vám- és általános forgalmi adó terhet is - fedezete költségvetési szerv képviselő esetében előirányzat-átcsoportosítással, gazdasági társaság képviselő esetében a teljesített kiadások továbbszámlázott értékének az ÁEEK által történő közvetlen megfizetésével kerül biztosításra.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő beszerzési eljárásokra is alkalmazni kell.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

4. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.


  Vissza az oldal tetejére