A jogszabály mai napon ( 2022.08.11. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi XCVIII. törvény

a Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézetről szóló, Párizsban, 1954. december 1. napján kelt nemzetközi egyezmény felmondásáról * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézet tárgyában Párizsban, 1954. évi december hó 1. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1956. évi 12. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézetre vonatkozó Nemzetközi Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) felmondására.

2. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az Egyezmény Magyarország vonatkozásában történő megszűnésének, valamint a 4. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

3. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

4. § * 


  Vissza az oldal tetejére