A jogszabály mai napon ( 2021.01.17. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.II.8. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnéséig a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatra vezényelt, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 1. § (1) bekezdése szerinti állomány tagja és a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban együtt: vezényelt állomány) naponta 10 000 Ft összegű fokozott igénybevételi illetménypótlékra jogosult.

(2) A vezényelt állomány a Hjt. 107. § (1) bekezdésétől eltérően nem jogosult az őr-, az ügyeleti és a készenléti szolgálat teljesítésének ellentételezéseként a Hjt. 128. § (3) bekezdése szerinti illetménypótlékra.

(3) A vezényelt állományra nem alkalmazható a Hjt. 101. § (3) bekezdése, 104. §-a, 237/F. § (4) és (5) bekezdése, 247/H. §-a és 247/I. § (5) bekezdése.

(4) A vezényelt állomány pihentetéséről az állományilletékes parancsnok a vezénylés megszűnését követően közvetlenül, szolgálatmentesség biztosításával gondoskodik.

(5) Aki az (1) bekezdés szerinti fokozott igénybevételi illetménypótlékban részesült, arra a Hjt. 97. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkaszüneti napon, valamint a rá irányadó heti pihenőnapon történő szolgálatteljesítését nem kell kétszeresen figyelembe venni.

(6) A vezényelt állománynak a veszélyhelyzet kihirdetésétől az e rendelet hatálybalépését megelőző napig teljesített túlszolgálata tekintetében - a Hjt. 247/H. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően - a túlszolgálatért annak időtartamával azonos mértékű szabadidő jár, melyet legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül kell kiadni.

(7) A (6) bekezdés szerinti szabadidő kétszeresére jogosult az a (6) bekezdés szerint túlszolgálatot teljesítő, aki a heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesített túlszolgálatot.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére