A jogszabály mai napon ( 2021.04.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/2020. (IX. 23.) OBH elnöki ajánlás

a bírósági épületekben tartózkodás járványügyi készültség idején irányadó szabályainak meghatározásáról szóló 4/2020. (IX. 15.) OBH elnöki ajánlás módosításáról * 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő ajánlást adom ki:

1. § (1) A bírósági épületekben tartózkodás járványügyi készültség idején irányadó szabályainak meghatározásáról szóló 4/2020. (IX. 15.) OBH elnöki ajánlás (a továbbiakban: Épülethasználati ajánlás) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével bevezetett járványügyi készültség óvintézkedései megtartása céljából - figyelemmel a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendeletben foglaltakra - az épülethasználat és az épületben tartózkodás szabályai meghatározásakor a Melléklet szerinti mintaszabályzatot ajánlott figyelembe venni.”

(2) Az Épülethasználati ajánlás mellékletének 4. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) az ügyvédi kamara tagjai, az ügyészek, az alügyészek, az ügyészségi fogalmazók és az igazságügyi szakértő, valamint az igazságügyi szakértőjelölt - a hivatásrendi igazolvány felmutatásával -, továbbá a bírósági pénztár szolgáltatását igénybe vevő ügyfél, valamint a bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személy, így különösen a bírósággal szerződéses viszonyban álló vállalkozó;”

(3) Az Épülethasználati ajánlás mellékletének 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A ... Ítélőtábla/Törvényszék/Járásbíróság épületeiben működő kezelő és tájékoztató irodában a személyes ügyfélfogadás korlátozott.”

(4) Az Épülethasználati ajánlás mellékletének 8. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Az iratbetekintési jog gyakorlását - amennyiben lehetséges - a kezelőiroda e célból elkülönített helyiségében kell biztosítani. A kezelőiroda alkalmazottai az iratbetekintés biztosítása során kötelesek szájat és orrot eltakaró orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) az orrot és szájat folyamatosan elfedve viselni és kesztyűt hordani.”

(5) Az Épülethasználati ajánlás mellékletének 10. § (1), (2) és (4) bekezdésében, és a 16. § (1) bekezdés b) pontjában a „szájat és orrot eltakaró eszköz” szövegrész helyébe a „maszk” szöveg lép.

2. § Ez az ajánlás a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére