A jogszabály mai napon ( 2020.08.15. ) hatályos állapota.

 

Veszélyhelyzeti Kabinet V. számú ajánlása

a rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt a papíralapú iratok kezelésének különleges szabályairól * 

Az új típusú koronavírus a fertőzött felületek és tárgyak megérintésével a kézre kerülhet, majd az arc, a szem, a száj, az orr érintésével bejuthat a szervezetbe. Jelenleg nem ismert, hogy pontosan mennyi ideig marad fertőzőképes a vírus a különböző felületeken, ezért az általa okozott légúti fertőzés megelőzése és a betegség tömeges elterjedésének megakadályozása érdekében, a rendkívüli törvénykezési szünet idejére - az alábbi - különleges iratkezelési szabályok betartása szükséges.

1. Az ügyfeleket a bíróság honlapján tájékoztatni kell az iratkarantén bevezetéséről azzal, hogy a rendkívüli ítélkezési szünet idején jogszabály alapján halaszthatatlanul intézendő ügyek papíralapú iratain az ügy tárgyát (pl. távoltartás, kényszerintézkedés) jól látható kiemeléssel tüntessék fel. A tájékoztatásnak azt is tartalmaznia kell, hogy beadványaikat elsődlegesen elektronikus úton kell a bírósághoz eljuttatniuk.

2. Az iratkaranténra vonatkozó előírásokat alkalmazni kell a bírósági szervezeten belüli küldeményekre és az ügyfelektől érkező küldeményekre (iratokra) egyaránt.

3.

a) A postán és a kézbesítő útján kézbesített, illetve a bíróság gyűjtőládájában elhelyezett iratok átvétele során maszkot és kesztyűt kell viselni.

b) Valamennyi átvett iratot - az esetleges boríték felbontása nélkül - papírzsákba vagy papírdobozba kell elhelyezni, amelyet az iratok érkezési dátumának feltüntetése mellett le kell zárni. (Iratkarantén)

c) A lezárt papírzsákot vagy papírdobozt hét nap eltelte után lehet felbontani, majd az iratokat haladéktalanul az iratkezelést végző irodához kell eljuttatni.

d) Az iraton az iktatáskor a papírzsákon vagy papírdobozon rögzített érkezési dátumot kell feltüntetni.

4. Az iratkarantén előírásait nem lehet alkalmazni azokra az iratokra, amelyekről a boríték felbontása nélkül, vagy az átvétel során egyszerű rátekintéssel megállapítható, hogy olyan ügyre vonatkoznak, amelyek a rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt halaszthatatlan ügyintézés alá esnek. (pl. távoltartás, letartóztatás). Ezeket az iratokat a legnagyobb körültekintéssel, szájmaszkban, kesztyűben, a higiéniai előírások betartásával kell kezelni.

5. Az iratkaranténba nem helyezhető iratokat a szervezeti egység vezetőjének intézkedése alapján, egy erre kijelölt és más célra nem használt helyiségben egy kizárólag erre a célra biztosított lapolvasóval az iratot védőeszközök viselése mellett digitalizálni kell, és a digitalizált iratra vonatkozóan kell elvégezni az iratkezelés következő fázisait. Az eljárás során folyamatosan gondoskodni kell az eszközök megfelelő fertőtlenítéséről. A papír alapon történő munkavégzéshez, a digitalizált irat kinyomtatott példányát kell használni. Ezt követően kell az iratot a 3. pont szerint elhelyezni és tárolni.

6. A halaszthatatlan ügyintézés alá eső ügyek iratainak felterjesztéséhez iratexportot kell alkalmazni. A jogorvoslat során eljáró bírósági kezelőirodának a kinyomtatott felterjesztő lapból és az elsőfokú eljárás további szükséges iratainak kinyomtatásával kell előállítania az eljárás papíralapú iratait.

7. A bíróságon kívüli munkavégzéssel járó iratmozgás lehető legkisebbre csökkentése érdekében elvárt az elektronikus iratkezelés lehetőségeinek legteljesebb kihasználása. Erre figyelemmel lehetőség szerint mellőzni kell azoknak az iratoknak a mozgatását, amelyek a BIIR vagy az ÍTR használatával elektronikusan elérhetők. Ezen felül ki kell használni a fénymásolásban és a szkennelésben adódó lehetőségeket is annak érdekében, hogy az eredeti (és ezért a bírósági iratkezelésbe szükségképpen visszakerülő) iratok elvitele, majd visszahozatala a legkisebb mértékre szoruljon. Különösen kerülendő az olyan nagyobb terjedelmű iratok elvitele, amelyekben előre látható, hogy halaszthatatlan intézkedésre lesz szükség.

8. A bíróságon kívüli munkavégzés során az iratok visszaszállításakor valamennyi visszahozott irat úgy minősül, mintha az közvetlen kézbesítéssel érkezett volna. Ebből következően a bíró vagy az igazságügyi alkalmazott által az otthoni munkavégzés céljából használt, majd visszaszállított iratokra megfelelően alkalmazni kell az iratkaranténra vonatkozó előírásokat.

9.

a) A bíráknak és az igazságügyi alkalmazottaknak az orvos által kiállított keresőképtelenségi igazolásokat elektronikus úton (e-mailben) kell eljuttatniuk a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjüknek.

b) A keresőképtelenségi igazolást be kell szkennelni vagy le kell fényképezni és az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozat, továbbá a gyermek ápolása címén igénybe vett táppénz esetén a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozat kíséretében az elnöki irodához, vagy más e célra megadott email címre meg kell küldeni. A fentiek szerint benyújtott valamennyi igazolást, nyilatkozatot és a kapcsolódó adatlapot egy fájlba szkennelve haladéktalanul meg kell küldeni a bírósági gazdasági hivatal email címére. A rendkívüli ítélkezési szünet megszűnését követően a munkavállaló köteles a rendkívüli ítélkezési szünet alatt a munkáltatóhoz elektronikus úton eljuttatott keresőképtelenségi igazolásainak eredeti, papír alapú példányát is benyújtani.

c) Amennyiben a dokumentum elektronikus úton történő megküldésének akadálya van, úgy a dokumentumokat postai úton kell megküldeni, ez esetben a borítékon jól látható kiemeléssel fel kell tüntetni, az „EP IGAZOLÁS” jelzést. Ez esetben megfelelően alkalmazni kell az iratkaranténra vonatkozó előírásokat.

Az ajánlás melléklete külön dokumentumban található.

 

 

Veszélyhelyzeti Kabinet V. számú ajánlása

a rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt a papíralapú iratok kezelésének különleges szabályairól * 

Az új típusú koronavírus a fertőzött felületek és tárgyak megérintésével a kézre kerülhet, majd az arc, a szem, a száj, az orr érintésével bejuthat a szervezetbe. Jelenleg nem ismert, hogy pontosan mennyi ideig marad fertőzőképes a vírus a különböző felületeken, ezért az általa okozott légúti fertőzés megelőzése és a betegség tömeges elterjedésének megakadályozása érdekében, a rendkívüli törvénykezési szünet idejére - az alábbi - különleges iratkezelési szabályok betartása szükséges.

1. Az ügyfeleket a bíróság honlapján tájékoztatni kell az iratkarantén bevezetéséről azzal, hogy a rendkívüli ítélkezési szünet idején jogszabály alapján halaszthatatlanul intézendő ügyek papíralapú iratain az ügy tárgyát (pl. távoltartás, kényszerintézkedés) jól látható kiemeléssel tüntessék fel. A tájékoztatásnak azt is tartalmaznia kell, hogy beadványaikat elsődlegesen elektronikus úton kell a bírósághoz eljuttatniuk.

2. Az iratkaranténra vonatkozó előírásokat alkalmazni kell a bírósági szervezeten belüli küldeményekre és az ügyfelektől érkező küldeményekre (iratokra) egyaránt.

3.

a) A postán és a kézbesítő útján kézbesített, illetve a bíróság gyűjtőládájában elhelyezett iratok átvétele során maszkot és kesztyűt kell viselni.

b) Valamennyi átvett iratot - az esetleges boríték felbontása nélkül - papírzsákba vagy papírdobozba kell elhelyezni, amelyet az iratok érkezési dátumának feltüntetése mellett le kell zárni. (Iratkarantén)

c) A lezárt papírzsákot vagy papírdobozt hét nap eltelte után lehet felbontani, majd az iratokat haladéktalanul az iratkezelést végző irodához kell eljuttatni.

d) Az iraton az iktatáskor a papírzsákon vagy papírdobozon rögzített érkezési dátumot kell feltüntetni.

4. Az iratkarantén előírásait nem lehet alkalmazni azokra az iratokra, amelyekről a boríték felbontása nélkül, vagy az átvétel során egyszerű rátekintéssel megállapítható, hogy olyan ügyre vonatkoznak, amelyek a rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt halaszthatatlan ügyintézés alá esnek. (pl. távoltartás, letartóztatás). Ezeket az iratokat a legnagyobb körültekintéssel, szájmaszkban, kesztyűben, a higiéniai előírások betartásával kell kezelni.

5. Az iratkaranténba nem helyezhető iratokat a szervezeti egység vezetőjének intézkedése alapján, egy erre kijelölt és más célra nem használt helyiségben egy kizárólag erre a célra biztosított lapolvasóval az iratot védőeszközök viselése mellett digitalizálni kell, és a digitalizált iratra vonatkozóan kell elvégezni az iratkezelés következő fázisait. Az eljárás során folyamatosan gondoskodni kell az eszközök megfelelő fertőtlenítéséről. A papír alapon történő munkavégzéshez, a digitalizált irat kinyomtatott példányát kell használni. Ezt követően kell az iratot a 3. pont szerint elhelyezni és tárolni.

6. A halaszthatatlan ügyintézés alá eső ügyek iratainak felterjesztéséhez iratexportot kell alkalmazni. A jogorvoslat során eljáró bírósági kezelőirodának a kinyomtatott felterjesztő lapból és az elsőfokú eljárás további szükséges iratainak kinyomtatásával kell előállítania az eljárás papíralapú iratait.

7. A bíróságon kívüli munkavégzéssel járó iratmozgás lehető legkisebbre csökkentése érdekében elvárt az elektronikus iratkezelés lehetőségeinek legteljesebb kihasználása. Erre figyelemmel lehetőség szerint mellőzni kell azoknak az iratoknak a mozgatását, amelyek a BIIR vagy az ÍTR használatával elektronikusan elérhetők. Ezen felül ki kell használni a fénymásolásban és a szkennelésben adódó lehetőségeket is annak érdekében, hogy az eredeti (és ezért a bírósági iratkezelésbe szükségképpen visszakerülő) iratok elvitele, majd visszahozatala a legkisebb mértékre szoruljon. Különösen kerülendő az olyan nagyobb terjedelmű iratok elvitele, amelyekben előre látható, hogy halaszthatatlan intézkedésre lesz szükség.

8. A bíróságon kívüli munkavégzés során az iratok visszaszállításakor valamennyi visszahozott irat úgy minősül, mintha az közvetlen kézbesítéssel érkezett volna. Ebből következően a bíró vagy az igazságügyi alkalmazott által az otthoni munkavégzés céljából használt, majd visszaszállított iratokra megfelelően alkalmazni kell az iratkaranténra vonatkozó előírásokat.

9.

a) A bíráknak és az igazságügyi alkalmazottaknak az orvos által kiállított keresőképtelenségi igazolásokat elektronikus úton (e-mailben) kell eljuttatniuk a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjüknek.

b) A keresőképtelenségi igazolást be kell szkennelni vagy le kell fényképezni és az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozat, továbbá a gyermek ápolása címén igénybe vett táppénz esetén a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozat kíséretében az elnöki irodához, vagy más e célra megadott email címre meg kell küldeni. A fentiek szerint benyújtott valamennyi igazolást, nyilatkozatot és a kapcsolódó adatlapot egy fájlba szkennelve haladéktalanul meg kell küldeni a bírósági gazdasági hivatal email címére. A rendkívüli ítélkezési szünet megszűnését követően a munkavállaló köteles a rendkívüli ítélkezési szünet alatt a munkáltatóhoz elektronikus úton eljuttatott keresőképtelenségi igazolásainak eredeti, papír alapú példányát is benyújtani.

c) Amennyiben a dokumentum elektronikus úton történő megküldésének akadálya van, úgy a dokumentumokat postai úton kell megküldeni, ez esetben a borítékon jól látható kiemeléssel fel kell tüntetni, az „EP IGAZOLÁS” jelzést. Ez esetben megfelelően alkalmazni kell az iratkaranténra vonatkozó előírásokat.

Az ajánlás melléklete külön dokumentumban található.


  Vissza az oldal tetejére