A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.

 

Veszélyhelyzeti Kabinet VII. számú ajánlása

az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a rendkívüli ítélkezési szünettel összefüggésben meghozott egyes határozatok hatályban tartásáról * 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kormány a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a legfőbb ügyész javaslatára rendkívüli ítélkezési szünetet rendelt el.

E jogszabályi rendelkezés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján 2020. március 30. napján hatályát veszti. Ettől függetlenül azonban a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet - figyelemmel az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésére - a veszélyhelyzet megszűnését megállapító újabb kormányrendelet meghozataláig hatályos.

Mindezek alapján a veszélyhelyzet 2020. március 30. napját követően is - a Kormány eltérő rendeletalkotása hiányában - változatlanul fennáll, ezért szükséges a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 1. §-ban foglaltakra tekintettel meghozott, rendkívüli ítélkezési szünettel összefüggő OBHE határozatok hatályban tartása.

A fentiekben kifejtettekre figyelemmel a Veszélyhelyzeti Kabinet egyhangúlag

ajánlja

az Országos Bírósági Hivatal elnökének, hogy a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 1. §-ban foglaltakra tekintettel meghozott, rendkívüli ítélkezési szünettel összefüggő OBHE határozatok határozott időtartamra történő hatályban tartása iránt intézkedjen.


  Vissza az oldal tetejére