A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.

 

Veszélyhelyzeti Kabinet XIII. számú ajánlása

a Bírósági épületekben tartózkodás veszélyhelyzet idején irányadó szabályainak meghatározásáról * 

Magyarország igazságügyi minisztere a 2020. március 31. napján kelt, II-K/64/13/(2020) számú, az Országos Bírósági Hivatal elnökének címzett tájékoztatásában kifejezésre juttatta, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Veir.) megalkotását elsődlegesen a bírósági és hatósági eljárásokban résztvevők életének és egészségének megóvása indokolta.

Ennek megfelelően megállapítható, hogy a jogalkotói szándék arra irányul, hogy a bíróságok ne az ügyfelek személyes közreműködésével intézzék a folyamatban lévő ügyeket, illetve személyes közreműködéssel kizárólag a haladéktalan ügyintézést igénylő eljárási cselekményeket végezzék el.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Veir. egységes alkalmazása érdekében adta ki a veszélyhelyzet idején a bíróságok működéséről és a bírósági épületek használati rendjéről szóló 47.SZ/2020. (IV. 1.) OBHE határozatát.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 168. §-a alapján a bírósági épület rendjének biztosítása a bíróság elnökének feladata. A bíróság elnöke - a járásbíróság esetében a törvényszék elnöke - e körben megállapítja a bírósági épület használatának rendjét, meghatározza a közönség és az ügyfélforgalom számára nyitva álló épületrészeket, valamint megalkotja az ezekről szóló szabályzatot, amelyet az érintett bíróság - járásbíróság esetén a törvényszék - honlapján közzé kell tenni. A szabályzatot a bíróság elnökének az OBH elnöke által meghatározott követelményeknek megfelelően kell elkészítenie.

Mindezekre figyelemmel a bírák és igazságügyi alkalmazottak egészségének megóvása, valamint a járványügyi intézkedések maradéktalan betartása érdekében - a 47.SZ/2020. (IV. 1.) OBHE határozatban és az igazságügyi miniszter tájékoztatásában foglaltakat irányadónak tekintve - a Veszélyhelyzeti Kabinet egyhangúlag

ajánlja

a bírósági vezetőknek, hogy

1. a Bszi. 168. §-ban foglaltak alapján a veszélyhelyzet idejére vonatkozóan adjanak ki a bírósági épületben tartózkodás rendjét meghatározó szabályzatot, amely

2. a 47.SZ/2020. (IV. 1.) OBHE határozat 3-4. pontjaiban meghatározott követelményekre figyelemmel a bírósági épületben tartózkodás jelenlegi általános rendjét alapul véve, a fentiekben hivatkozott jogalkotói célokkal összhangban álló veszélyhelyzeti szabályokat állapít meg.


  Vissza az oldal tetejére