A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.

 

Veszélyhelyzeti Kabinet XV. számú ajánlása

a Bíróságokon a riasztási terv szerinti ügyeleti szolgálat szervezéséről * 

A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tervezési feladatairól szóló szabályzatról szóló 15/2012. (X. 18.) OBH utasítás (a továbbiakban: OBH utasítás) alapján a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott valamennyi bíróságnak riasztási tervet kellett készítenie.

Az OBH utasítás 3. § (1) bekezdése szerint a riasztási terv olyan intézkedési terv, amely a bíróságon dolgozó személyek kiértesítésére, berendelésére és készenlétbe helyezésére, az ügyeleti szolgálat létrehozására és működtetésére, a kapcsolattartás megszervezésére vonatkozik.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-val kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az igazságszolgáltatási feladatok zavartalan ellátása érdekében - figyelemmel a koronavírus-járvány elterjedésével összefüggő, tömegesen jelentkező egészségügyi kockázatra - a riasztási terv szerinti ügyeleti szolgálat előzetes megszervezése szükséges.

A fentiekre figyelemmel a Veszélyhelyzeti Kabinet egyhangúlag

ajánlja

az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnökének és a bírósági vezetőknek, hogy az ügyeleti szolgálat előzetes megszervezése iránt intézkedjenek. Az elnöki intézkedésnek javasolt tartalmaznia:

1. a szolgálatban való részvételre - egészségi állapotuk, szakértelmük, munkakörük vagy egyéb szempont alapján - kijelölhető bírák és igazságügyi alkalmazottak (a továbbiakban: dolgozók) körét,

2. a kijelölhető dolgozók helyettesítésének rendjét,

3. a helyettesítés ellehetetlenülésének esetére az érintett bíróságra kirendelhető dolgozók körének előzetes meghatározását,

4. a helyettesítés és a kirendelés ellehetetlenülésének esetére az OBH elnökéhez fordulás lehetőségét, dolgozónak - a veszélyhelyzet idejére történő - központi igazgatási feladatokkal történő megbízása végett,

5. a szolgálat során azonnali intézkedést igénylő esetben elérhető, és intézkedésre jogosult bírósági vezető megjelölését,

6. a más szervekkel való kapcsolattartás rendjét,

7. az igazgatási intézkedések továbbításának és közzétételének módját,

8. a dolgozók polgári védelme érdekében szükséges intézkedések megtételére vonatkozó szabályozást,

9. az igazságszolgáltatási tevékenység körében a halaszthatatlan eljárási cselekmények bírósági épületben való foganatosításának rendjét.


  Vissza az oldal tetejére