A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG 2020. június 17-i H9 sz. HATÁROZATA

a 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 67. és 70. cikkében, valamint az S9 sz. határozatban említett határidőknek a Covid19-világjárvány miatti meghosszabbításáról * 

(EGT-vonatkozású és az EK-Svájc-megállapodást érintő szöveg)

(2020/C 259/03)

A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG,

Tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet *  72. cikkének a) pontjára, amelynek értelmében az igazgatási bizottság foglalkozik az összes igazgatási jellegű, illetve a 883/2004/EK rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet *  rendelkezéseiből eredő értelmezési kérdéssel,

Tekintettel a 883/2004/EK rendelet 35. cikkére és 65. cikkének (8) bekezdésére, valamint a 987/2009/EK rendelet 67. és 70. cikkére,

Tekintettel az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatára, amelynek értelmében vis maiorra abban az esetben lehet hivatkozni, ha a jogi kötelezettségek be nem tartása az érintett által nem befolyásolható, rendellenes és előre nem látható körülményekből ered, amelyeknek a következményeit az általa tanúsított kellő gondosság mellett sem lehetett volna elkerülni (vö. a Bíróság C-391/93 sz. Perrotta-ügyben hozott 1995. július 13-i ítéletével, EU:C:1995:240),

mivel:

(1) A tagállamokat egyedülálló módon érintették a Covid19-járvánnyal járó válság következményei. A válság jelentősen hátráltatja a tagállamok érintett intézményeinek szokásos munkafolyamatait, és olyan kivételes helyzetet teremt, amelyben a visszatérítési eljárások rendes menete nem biztosítható.

(2) A 987/2009/EK rendelet 67. és 70. cikkében foglalt visszatérítési szabályok alkalmazásakor figyelembe kell venni a helyzet egyedülálló jellegét.

(3) Tekintettel arra, hogy a tagállamokat és illetékes intézményeiket eddig eltérő mértékben érintette a Covid19-járvány, illetve hogy a járvány további alakulása egyelőre nem látható előre, a helyzetet folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Szükség esetén ezt a határozatot kellő időben megfelelően módosítani kell, és a tagállamok további megállapodásokat köthetnek,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. A követelések benyújtásának és rendezésének a 987/2009/EK rendelet 67. és 70. cikkében, valamint az S9 sz. határozatban említett azon határidei, amelyek 2020. február 1. és 2020. december 31. között járnának le, hat hónappal meghosszabbodnak.

2. Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Ezt a határozatot 2020. június 18-tól kell alkalmazni.

az igazgatási bizottság elnöke

Blaženka KAMENJAŠEVIĆ


  Vissza az oldal tetejére