A jogszabály mai napon ( 2020.03.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

36.SZ/2020. (III. 16.) OBHE határozat

a Veszélyhelyzeti Kabinet létrehozásáról * 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában írt felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozom:

1. Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnökének a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletnek megfelelő feladatellátását a Veszélyhelyzeti Kabinet segíti.

2. A Veszélyhelyzeti Kabinet

- elnöke dr. Senyei György, az OBH elnöke;

- tagja dr. Harangozó Attila, az OBH elnökhelyettese;

dr. Ribai Csilla, a Fővárosi Ítélőtábla elnöke;

dr. Csorba Zsolt Ödön, a Tatabányai Törvényszék elnöke;

dr. Bicskei Ildikó, a Fővárosi Ítélőtábla bírája.

3. A Veszélyhelyzeti Kabinet üléseit az elnök hívja össze és vezeti le. Az ülés videókonferencia keretében is megtartható

4. A Veszélyhelyzeti Kabinet feladata az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének a megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett rendkívüli ítélkezési szünettel összefüggő igazgatási feladatok ellátásának támogatása.

5. A Veszélyhelyzeti Kabinet tagjai a tevékenységüket díjazás nélkül végzik.

Indokolás

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 76. § (1) bekezdés b) pontja szerint az OBH elnöke általános központi igazgatási feladatkörében az igazgatási feladatainak ellátása érdekében jogszabályi keretek között - normatív utasításként - a bíróságokra kötelező szabályzatokat alkot, továbbá ajánlásokat és határozatokat hoz.

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás (a továbbiakban: OBH Szmsz) 13/A. § (1) bekezdése biztosítja azt, hogy az OBH elnöke a bíróságok szervezetével vagy működésével kapcsolatos, a feladatkörébe tartozó fontosabb ügyekben javaslattételre, véleményezésre, tanácsadásra és állásfoglalásra határozattal kabinetet hozhat létre.

Az OBH Szmsz 13/A. § (3) bekezdésének előírása szerint a kabinet tagjai közül az elnök kijelölését, illetve a kabinet működésére vonatkozó szabályokat a létrehozó határozat tartalmazza.

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki, majd az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének a megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 1. §-ával rendkívüli ítélkezési szünetet rendelt el.

Mindezekre figyelemmel a jelen határozat a veszélyhelyzetben operatív törzsként működő testületet hoz létre, akiket az OBH elnöke a rendelkező részben írt díjazás nélkül ellátandó feladattal bíz meg.


  Vissza az oldal tetejére