A jogszabály mai napon ( 2020.06.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

45.SZ/2020. (III. 31.) OBHE határozat

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet alkalmazását segítő kabinetek létrehozásáról * 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában írt felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozom:

1. Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnökét a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alkalmazásában a Veszélyhelyzeti Polgári, Gazdasági és Munkaügyi Kabinet, a Veszélyhelyzeti Büntető Kabinet és a Veszélyhelyzeti Közigazgatási Kabinet (a továbbiakban együtt: Kabinetek) segíti.

2. * 

a) A Veszélyhelyzeti Polgári, Gazdasági és Munkaügyi Kabinet

- elnöke dr. Osztovits András Mihály, a Kúria bírája,

- tagja: dr. Tóth Imre, a Miskolci Törvényszék kollégiumvezetője, dr. Bicskei Ildikó, a Fővárosi Ítélőtábla bírája, dr. Dzsula Marianna, a Debreceni Ítélőtábla bírája.

b) A Veszélyhelyzeti Büntető Kabinet

- elnöke: dr. Szabó Judit, a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezetője,

- tagja: dr. Bartkó Levente, a Kúria bírája, dr. Joó Attila, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnöke, dr. Pabis Attila, a Miskolci Törvényszék bírája.

c) A Veszélyhelyzeti Közigazgatási Kabinet

- elnöke: dr. Tóth Kincső, a Kúria tanácselnöke,

- tagja: dr. Remes Gábor, a Fővárosi Törvényszék csoportvezető bírája, dr. Rácz Krisztina, a Fővárosi Törvényszék tanácselnöke.

3. A Kabinetek üléseit az elnökök hívják össze és vezetik le.

4. A Kabinetek feladata a Rendelet alkalmazása tekintetében a polgári, gazdasági, munkaügyi, büntető és közigazgatási ügyszakokat érintő igazgatási intézkedéseket megalapozó javaslatok és vélemények elkészítése.

5. A Kabinetek tagjai a tevékenységüket díjazás nélkül végzik.

Indokolás

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontja szerint az OBH elnöke általános központi igazgatási feladatkörében az igazgatási feladatainak ellátása érdekében jogszabályi keretek között - normatív utasításként - a bíróságokra kötelező szabályzatokat alkot, továbbá ajánlásokat és határozatokat hoz.

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás (a továbbiakban: OBH SzMSz) 13/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy az OBH elnöke a bíróságok szervezetével vagy működésével kapcsolatos, a feladatkörébe tartozó fontosabb ügyekben javaslattételre, véleményezésre, tanácsadásra és állásfoglalásra határozattal kabinetet hozhat létre.

Az OBH SzMSz 13/A. § (3) bekezdésének előírása szerint a kabinet tagjai közül az elnök kijelölését, illetve a kabinet működésére vonatkozó szabályokat a létrehozó határozat tartalmazza.

A Rendeletben szabályozott, a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedéseknek az értelmezése, illetve a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvénnyel, a Közigazgatási Perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvénnyel, valamint a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel való egybevetése elengedhetetlen a jövőbeni igazgatási intézkedések megtétele érdekében. Erre figyelemmel a jelen határozat az eljárási törvények területén szakértelemmel és széles körű gyakorlati tapasztalattal rendelkező bírákból álló testületeket hoz létre, melyek tagjait az OBH elnöke a rendelkező részben írt díjazás nélkül ellátandó feladattal bíz meg.


  Vissza az oldal tetejére