A jogszabály mai napon ( 2020.06.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

52.SZ./2020. (IV.9.) OBHE határozat

a bíróságokon a riasztási terv szerinti ügyeleti szolgálat szervezéséről * 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában írt felhatalmazás alapján - a Veszélyhelyzeti Kabinet ajánlására - a következő határozatot hozom.

1. Elrendelem, hogy a törvényszékek és ítélőtáblák elnökei a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-val kihirdetett veszélyhelyzet idejére a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tervezési feladatairól szóló szabályzatról szóló 15/2012. (X. 18.) OBH utasítás 3. § (1) bekezdésében meghatározott riasztási tervben foglalt ügyeleti szolgálat (a továbbiakban: szolgálat) megszervezése iránt intézkedjenek.

2. A szolgálat megszervezéséről rendelkező elnöki intézkedésnek - igazodva a riasztási tervhez - a szolgálat bevezetésének esetére tartalmaznia kell különösen:

a) a szolgálatban való részvételre kijelölhető bírák és igazságügyi alkalmazottak (a továbbiakban: dolgozók) körét,

b) az a) pont szerinti dolgozók helyettesítésének rendjét,

c) a helyettesítés ellehetetlenülésének esetére az érintett bíróságra kirendelhető dolgozók körének előzetes meghatározását,

d) a szolgálat során azonnali intézkedést igénylő esetben elérhető, és intézkedésre jogosult bírósági vezető megjelölését,

e) a más szervekkel való kapcsolattartás rendjét,

f) az igazgatási intézkedések továbbításának és közzétételének módját,

g) a dolgozók polgári védelme érdekében szükséges intézkedések megtételére vonatkozó szabályozást,

h) az igazságszolgáltatási tevékenység körében a halaszthatatlan eljárási cselekmények bírósági épületben való foganatosításának rendjét.

3. A szolgálatba beosztott bíró vagy igazságügyi alkalmazott e tevékenységéért külön díjazásra nem jogosult.


  Vissza az oldal tetejére