A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota.

 

60/2020. (IV. 27.) OBT határozat

az Országos Bírói Tanács veszélyhelyzet alatti működéséről * 

1. A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdésével meghosszabbított veszélyhelyzet alatt az Országos Bírói Tanács - az OBT elnökének rendelkezése szerint -

a) telekommunikációs eszköz útján megtartott ülésen,

b) elektronikus szavazással,

c) telefonhívás vagy üzenetküldő szolgáltatáson keresztül

hozhat határozatot.

Az OBT elnöke a b) vagy c) pont szerinti módon elrendelt határozathozatalra utalt előterjesztést - 5 OBT tag kérésére - a soron következő, a) pont szerint megtartott ülés napirendjére tűzi ki. Ezt a kérést az OBT tagjai a szavazásra rendelkezésre álló időben jelenthetik be.

2. Telekommunikációs eszköz útján megtartott ülés kitűzése esetén az OBT elnöke a meghívó közzétételével egyidejűleg felkéri az OBH elnökét, hogy jelöljön ki informatikai kapcsolatartót technikai támogatásra. Az OBT elnöke gondoskodik arról, hogy az ülésen részt venni jogosult személyek - amennyiben ezzel élni kívánnak - bekapcsolódhassanak.

3. Az OBT elnöke bármely OBT tagot kijelölhet elektronikus szavazás előkészítésére. A kijelölt OBT tag beszerzi a tagok javaslatait, majd ezek felhasználásával határozattervezetet készít, amit - a tagok javaslataival együtt - megküld az OBT elnöke részére.

Az OBT elnöke a határozattervezet és a szükséges adatok megküldésével - határidő tűzésével - beszerzi a tanácskozási joggal rendelkező személyek észrevételeit. Az észrevételeket az OBT elnöke továbbítja az OBT tagjainak, akik az észrevételekre - újabb határidőn belül - további észrevételeket tehetnek. Az OBT elnöke a határidő lejártát követően dönt az elektronikus szavazás elrendeléséről.

Az elektronikus szavazást - lehetőség szerint - úgy kell elrendelni, hogy az előterjesztéseket a tagok legkésőbb minden héten hétfőn 09:00 óráig megkapják és legalább aznap 16:00 óráig adhassák le szavazatukat.

4. Az OBT a veszélyhelyzet idején eltér a Szervezeti és Működési Szabályzat 16. § (4) pontjának és 18. § (4) bekezdésének rendelkezésétől olyan módon, hogy az OBT elnöke önállóan, az ügyrendi bizottság egyetértése nélkül is jogosult előterjesztések napirendre vételéről és szavazás elrendeléséről dönteni, valamint a telekommunikációs eszköz útján megtartott ülésen meghatározhatja a vita időtartamát és a hozzászólások időkeretét.


  Vissza az oldal tetejére