A jogszabály mai napon ( 2020.10.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. április 21-i (EU) 2020/556 HATÁROZATA

a Tanács eljárási szabályzatától a COVID-19-világjárvány által az Unióban okozott utazási nehézségekre tekintettel, az (EU) 2020/430 határozattal bevezetett ideiglenes eltérés meghosszabbításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen 240. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2020/430 tanácsi határozat *  egy hónapos eltérést vezetett be a Tanács eljárási szabályzata *  12. cikke (1) bekezdésének első albekezdésétől a rendes írásbeli eljárás alkalmazásáról szóló döntések tekintetében, amennyiben azokat a tagállamok kormányai állandó képviselőinek bizottsága (Coreper) hozza meg. Ez az eltérés 2020. április 23-án hatályát veszti.

(2) Az (EU) 2020/430 határozat úgy rendelkezik, hogy amennyiben a kivételes körülmények továbbra is indokolják, a Tanács meghosszabbíthatja az említett határozat alkalmazását.

(3) Mivel a COVID-19-világjárvány által okozott kivételes körülmények továbbra is fennállnak, és a tagállamok által hozott, a járvány megelőzésére és megfékezésére irányuló rendkívüli intézkedések egy része még érvényben marad, szükséges az (EU) 2020/430 határozat 1. cikkében előírt eltérést további egy hónappal meghosszabbítani,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács 2020. április 23-tól kezdődően egy hónapos időtartamra meghosszabbítja az (EU) 2020/430 határozat 1. cikkében előírt eltérést.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. GRLIC RADMAN


  Vissza az oldal tetejére