A jogszabály mai napon ( 2022.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. május 18-i (KKBP) 2020/664 HATÁROZATA

az Európai Unió közép-afrikai köztársasági tanácsadó KBVP-missziójáról(EUAM RCA) szóló (KKBP) 2019/2110 határozat módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 42. cikke (4) bekezdésére és 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) a Tanács 2019. december 9-én a (KKBP) 2019/2110 határozattal *  létrehozta az Európai Unió közép-afrikai köztársasági tanácsadó KBVP-misszióját (EUAM RCA) az EUAM RCA elindításától számított két éves megbízatással.

(2) A pénzügyi referenciaösszeget a (KKBP) 2019/2110 határozat elfogadásától számított hat hónapra, azaz 2020. június 8-ig határozták meg, mely időszakban el kellett végezni az EUAM RCA kezdeti műveleti képességének eléréséhez szükséges előkészületeket, azzal a várakozással, hogy az EUAM RCA elindításakor fogják meghatározni a megbízatás fennmaradó időszakára szóló referenciaösszeget.

(3) A COVID-19-pandémiával kapcsolatos jelenlegi körülmények között az EUAM RCA elindítása további előkészületeket igényel.

(4) A Politikai és Biztonsági Bizottság 2020. április 16-án megállapodott arról, hogy meg kell ezért hosszabbítani két hónappal, azaz 2020. augusztus 8-ig a kezdeti referenciaösszeg érvényességi időszakát.

(5) A (KKBP) 2019/2110 határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2019/2110 határozat 13. cikkében az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az EUAM RCA-val kapcsolatos kiadások fedezésére szolgáló pénzügyi referenciaösszeg a 2020. augusztus 8-ig tartó időszakra 7 100 000 EUR. Az ezt követő időszakok tekintetében előirányzandó pénzügyi referenciaösszegről a Tanács dönt.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. május 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. GRLIĆ RADMAN


  Vissza az oldal tetejére