A jogszabály mai napon ( 2022.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. június 8-i (KKBP) 2020/755 HATÁROZATA

a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség tevékenységeinek a nukleáris védettség területén, illetve a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása keretében történő uniós támogatásáról szóló (KKBP) 2016/2383 határozat módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 31. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2016. december 21-én elfogadta a (KKBP) 2016/2383 határozatot * , amely a szóban forgó tanácsi határozatban említett finanszírozási megállapodás megkötésének dátumától számított 36 hónapos végrehajtási időszakot határoz meg a határozat 1. cikkében említett tevékenységekre vonatkozóan.

(2) A Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) létrejött finanszírozási megállapodás aláírására 2017. június 15-én került sor, így az 2020. június 14-én hatályát veszti.

(3) A NAÜ 2020. május 8-án kérelmezte a (KKBP) 2016/2383 határozat végrehajtási időszakának és szerződéskötési határidejének 36 hónapról 42 hónapra, 2020. december 14-ig történő meghosszabbítását. A kérelmezett hosszabbítás oka a Covid19-világjárvány, valamint az, hogy 2020. június 1-jéig ideiglenesen felfüggesztettek minden olyan nem alapvető fontosságú utazást és ülést, beleértve a Bécsben tartandókat is, amely külföldi szakértők részvételét teszi szükségessé.

(4) A (KKBP) 2016/2383 határozat 1. cikkében említett tevékenységek végzése a pénzügyi forrásokat érintő következmények nélkül folytatható 2020. december 14-ig.

(5) Az (KKBP) 2016/2383 határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2016/2383 tanácsi határozat 5. cikke (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Ez a határozat 2020. december 14-én hatályát veszti.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. METELKO-ZGOMBIĆ


  Vissza az oldal tetejére