A jogszabály mai napon ( 2022.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. június 16-i (KKBP) 2020/794 HATÁROZATA

a fegyverkivitel hatékony ellenőrzésének előmozdításáról szóló (KKBP) 2018/101 határozat módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 31. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2018. január 22-én elfogadta a (KKBP) 2018/101 határozatot * , amely a benne említett finanszírozási megállapodás megkötésének időpontjától számított 30 hónapos végrehajtási időszakot határoz meg az 1. cikkében említett tevékenységekre vonatkozóan.

(2) A Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Gazdasági és Exportellenőrzési Szövetségi Hivatal) - végrehajtó ügynökségi minőségében - 2020. április 30-án az Unió engedélyét kérte arra, hogy a (KKBP) 2018/101 határozat végrehajtását a Covid19-világjárvány folytatódásából eredő nehézségek miatt 2020. november 30-ig meghosszabbítsák.

(3) A (KKBP) 2018/101 határozat 1. cikkében említett tevékenységek végzése a pénzügyi forrásokat érintő következmények nélkül folytatható 2020. november 30-ig.

(4) A (KKBP) 2018/101 határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2018/101 határozat a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba, és 2020. november 30-án hatályát veszti.”.

2. A mellékletben a 10. pont helyébe a következő szöveg lép:

„10. Időtartam

A projekt 2020. november 30-án fejeződik be.”.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. METELKO-ZGOMBIĆ


  Vissza az oldal tetejére