A jogszabály mai napon ( 2022.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. június 16-i (KKBP) 2020/796 HATÁROZATA

a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésének megakadályozásáról szóló 1540 (2004) sz. ENSZ BT-határozat végrehajtásával összhangban a kémiai biztonság és védelem Ukrajnában való megerősítésének támogatásáról szóló (KKBP) 2017/1252 határozat módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 31. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2017. július 11-én elfogadta a (KKBP) 2017/1252 határozatot * .

(2) A (KKBP) 2017/1252 határozat 5. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az említett határozat 1. cikkében említett tevékenységeket a 3. cikkének (3) bekezdésében említett finanszírozási megállapodás megkötésének napjától számított 36 hónapon belül kell végrehajtani.

(3) Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel (EBESZ) 2017. augusztus 30-án került sor a finanszírozási megállapodás megkötésére, így az 2020. augusztus 30-án hatályát veszti.

(4) Az EBESZ 2020. április 23-án a (KKBP) 2017/1252 határozat végrehajtási időszakának hat hónappal történő meghosszabbítását kérte amiatt, hogy a Covid19-világjárvány következtében ideiglenesen felfüggesztettek a kémiai biztonság és védelem Ukrajnában való megerősítésének támogatását célzó több tevékenységet.

(5) A (KKBP) 2017/1252 határozat 1. cikkében említett tevékenységek 2021. február 28-ig történő folytatása nem jár pénzügyi forrásokat érintő következményekkel.

(6) A (KKBP) 2017/1252 határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2017/1252 határozat 5. cikkének (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Ez a határozat 2021. február 28-ával hatályát veszti.”.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. METELKO-ZGOMBIĆ


  Vissza az oldal tetejére