A jogszabály mai napon ( 2022.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A KÖZÖSSÉG-SVÁJC SZÁRAZFÖLDI SZÁLLÍTÁSI BIZOTTSÁG 2020. június 19-i 1/2020 SZÁMÚ HATÁROZATA

a 2/2019 határozatnak az (EU) 2016/797 és az (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv Covid19-világjárvány miatt meghosszabbított átültetési határidejével való összehangolásáról [2020/896] * 

A BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a vasúti és közúti áru- és személyszállításról szóló megállapodásra *  (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 52. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

A vegyes bizottság 2019. december 13-i 2/2019 számú határozatának *  célja a Svájc és az Európai Unió közötti zökkenőmentes vasúti forgalom fenntartása az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv *  és az (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv *  által bevezetett követelményekkel összhangban. A Covid19-világjárvánnyal összefüggő rendkívüli körülmények miatt az Európai Parlament és a Tanács az (EU) 2020/700 irányelv *  elfogadásával meghosszabbította az (EU) 2016/797 és az (EU) 2016/798 irányelv átültetési határidejét. A vegyes bizottság 2/2019 számú határozatát helyénvaló összhangba hozni az említett irányelvvel módosított átültetési határidőkkel,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Közösség-Svájc Szárazföldi Szállítási Bizottság 2019. december 13-i 2/2019 számú határozatának 7. cikke a következő új (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A vegyes bizottság 1/2013 számú határozata 2. cikkének (1) bekezdését és/vagy 3. cikkének (1) bekezdését 2020. október 31-ig továbbra is alkalmazni kell azon tagállamok tekintetében, amelyek az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikkének (2a) bekezdése vagy az (EU) 2016/798 irányelv 33. cikkének (2a) bekezdése értelmében értesítették az Ügynökséget és a Bizottságot.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Bernben, 2020. június 19-én.

a Svájci Államszövetség részéről az Európai Unió részéről
az elnök az Európai Unió küldöttségének vezetője
Peter FÜGLISTALER Elisabeth WERNER

  Vissza az oldal tetejére