A jogszabály mai napon ( 2022.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. június 29-i (KKBP) 2020/903 HATÁROZATA

az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziójáról (EUBAM Líbia) szóló 2013/233/KKBP határozat módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 42. cikke (4) bekezdésére és 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2013. május 22-én elfogadta a 2013/233/KKBP határozatot * , amellyel létrehozta az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő misszióját (EUBAM Líbia).

(2) A Tanács 2018. december 17-én elfogadta a (KKBP) 2018/2009 határozatot * , amellyel 2020. június 30-ig meghosszabbította az EUBAM Líbia megbízatását.

(3) A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) 2020. április 16-án megállapodásra jutott arról, hogy a Covid19-világjárvány miatt egy évvel meg kell hosszabbítani az EUBAM Líbia missziót, változatlan megbízatással, amelyet felül lehet majd vizsgálni, ha a körülmények engedik.

(4) A PBB 2020. május 14-én megállapodott továbbá arról, hogy Vincenzo TAGLIAFERRI - akit a Politikai és Biztonsági Bizottság a (KKBP) 2016/1634 határozatával *  2016. augusztus 30-án nevezett ki misszióvezetővé, és akinek a megbízatását több alkalommal meghosszabbította, legutóbb 2020. június 30-ig a Politikai és Biztonsági Bizottság (KKBP) 2019/2077 határozatával *  - 2020. szeptember 30-ig továbbra is töltse be ezt a megbízatást.

(5) A 2013/233/KKBP határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az EUBAM Líbia végrehajtására olyan helyzetben kerül sor, amely rosszabbodhat és akadályozhatja az Unió külső tevékenységének tekintetében a Szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzések elérését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/233/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1. a 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(8) A 2020. július 1-jétől 2020. szeptember 30-ig tartó időszakban a misszió vezetője Vincenzo TAGLIAFERRI.”.

2. a 13. cikk (1) bekezdésében a hatodik albekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az EUBAM Líbia kiadásainak fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2019. január 1-jétől 2021. június 30-ig tartó időszakra 60 038 863,03EUR.”.

3. a 16. cikkben a második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a határozatot 2021. június 30-ig kell alkalmazni.”.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

A METELKO-ZGOMBIĆ


  Vissza az oldal tetejére