A jogszabály mai napon ( 2022.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. június 29-i (KKBP) 2020/904 HATÁROZATA

a (KKBP) 2017/1424 határozatnak az Észak-macedón Köztársaságban és Grúziában a kézi- és könnyűfegyverek, valamint a hagyományos lőszerek csökkentésével kapcsolatos EBESZ-tevékenységek támogatásának lejárati ideje tekintetében történő módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 31. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2017. augusztus 4-én elfogadta a (KKBP) 2017/1424 határozatot * , amely úgy rendelkezik, hogy az említett határozat 1. cikkében említett tevékenységeket a 3. cikkének (3) bekezdésében említett finanszírozási megállapodás megkötésének napjától számított 36 hónapon belül kell végrehajtani.

(2) A (KKBP) 2017/1424 határozat végrehajtó szervével, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) titkárságával kötött finanszírozási megállapodást 2017. szeptember 7-én írták alá, és az 2020. szeptember 6-án hatályát veszti.

(3) Az EBESZ Biztonsági Együttműködési Fóruma 2020. április 27-én a (KKBP) 2017/1424 határozat végrehajtási időszakának hat hónappal, 2021. március 6-ig történő, további költségek nélküli meghosszabbítását kérte a Covid19-világjárvány és a nemzetközi utazásra vonatkozó korlátozások miatt .

(4) A (KKBP) 2017/1424 határozat 1. cikkében említett tevékenységek 2021. március 6-ig történő folytatása nem jár pénzügyi forrásokat érintő következményekkel.

(5) A (KKBP) 2017/1424 határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2017/1424 határozat a következőképpen módosul:

1. a cím helyébe a következő szöveg lép:

„A Tanács (KKBP) 2017/1424 határozata (2017. augusztus 4.) az Észak-macedón Köztársaságban és Grúziában a kéziés könnyűfegyverek, valamint a hagyományos lőszerek tiltott kereskedelme és túlzott felhalmozódása kockázatának csökkentését célzó EBESZ-tevékenységek támogatásáról”;

2. az 5. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Ez a határozat 2021. március 6-ával hatályát veszti.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. METELKO-ZGOMBIĆ


  Vissza az oldal tetejére