A jogszabály mai napon ( 2022.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. június 29-i (KKBP) 2020/906 HATÁROZATA

a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés (NPT) részes felei 2020. évi felülvizsgálati konferenciájának előkészítését célzó tevékenységek uniós támogatásáról szóló (KKBP) 2019/615 határozat módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 31. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2019. április 15-én elfogadta a (KKBP) 2019/615 határozatot * , amely úgy rendelkezik, hogy az 1. cikkében említett tevékenységeket a (KKBP) 2019/615 határozatban említett finanszírozási megállapodás megkötését követő 18 hónapon belül kell végrehajtani.

(2) Az ENSZ Leszerelési Ügyek Hivatala a (KKBP) 2019/615 határozat végrehajtási időszakának 2021. április 16-ig történő meghosszabbítását kérte. A kért meghosszabbítás oka a Covid19-világjárvány, valamint a (KKBP) 2019/615 határozat keretében végzett tevékenységek ideiglenes felfüggesztése.

(3) A (KKBP) 2019/615 határozat 1. cikkében említett tevékenységek végrehajtása a pénzügyi forrásokat érintő következmények nélkül folytatható 2021. április 16-ig.

(4) A (KKBP) 2019/615 határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2019/615 határozat 5. cikkének (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Ez a határozat a 3. cikk (3) bekezdésében említett finanszírozási megállapodás megkötésének időpontját követő 24 hónap elteltével - vagy ha e határozat elfogadását követő hat hónapon belül nem kerül sor finanszírozási megállapodás megkötésére, akkor ezen időtartam elteltével - hatályát veszti.”.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. METELKO-ZGOMBIĆ


  Vissza az oldal tetejére