A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1121/2020. (III. 24.) Korm. határozat

a magyar állampolgárok testi épségének védelme és válsághelyzetből történő hatékony kimenekítése érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány

1. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a magyar állampolgárok testi épségének védelme és válsághelyzetből történő hatékony kimenekítése érdekében szükséges intézkedések megszervezéséről és megtételéről;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 38. A magyar állampolgárok testi épségének védelme és kimenekítése válsághelyzetből jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy külgazdasági és külügyminiszter bevonásával az 1. pontban meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeten belül egyszeri jelleggel forrás biztosításáról a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 38. A magyar állampolgárok testi épségének védelme és kimenekítése válsághelyzetből jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 2021. évi központi költségvetés tervezése során gondoskodjon az 1. pontban meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében a szükséges forrás rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

5. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a feladat megvalósítása érdekében a 3. pont alapján biztosításra kerülő forrás az 1. mellékletben foglaltak szerint a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet módosításáig a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel felhasználásra kerülhessen;

6. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. pontban rögzített feladatnak és a 4. pontban foglaltaknak megfelelően intézkedjen a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet soron kívüli módosításáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1121/2020. (III. 24.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M N O


1


Áht.
azonosító


Címnév


Alcím
név


Jogcím
csop. név


Jogcímnév


Előirányzat célja


Kifizetésben részesülők köre


Támogatás biztosításának módja


Támogatási
előleg


Rendelkezésre
bocsátás módja


Visszafizetés
határideje


Biztosíték


Kezelő szerv


Lebonyolító
szerv
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Célelőirányzatok
A magyar állampolgárok testi épségének védelme és kimenekítése válsághelyzetből Az előirányzat fedezetet biztosít a külföldi válsághelyzet esetén önhibájukon kívül külföldön rekedt magyar állampolgárok védelmének, ellátásának, hazaszállításának, valamint biztonságuk külföldön történő biztosításának finanszírozásához,
továbbá szükség esetén a belföldi
ellátást biztosító, külképviseletek
természetes személyek, (magyar és külföldi) gazdasági társaságok, civil szervezetek, közalapítványok, társulások,


egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel
előleg
költségvetési támogatás
esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben és/
vagy részletekben, időarányosan
vagy teljesítés-
arányosan


Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat
közreműködésével megvalósuló kiadások teljesítésére. Az előirányzat jogszabályban, valamint a Kormány határozatában foglalt döntés, továbbá a külgazdasági és külügyminiszter egyedi döntése alapján használható fel. egyéni
vállalkozók, köztestületek, szövetkezetek, költségvetési szervek, kormányzati vagy önkormányzati szervek, illetve az általuk fenntartott intézmények


egyedi döntés alapján
biztosítható egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben és/
vagy részletekben, teljesítésarányosan;
előirányzat-
átcsoportosítással

  Vissza az oldal tetejére