A jogszabály mai napon ( 2022.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. július 30-i (KKBP) 2020/1134 HATÁROZATA

a Fegyverkereskedelmi Szerződés végrehajtásának támogatása érdekében végzett uniós tájékoztatási tevékenységekről szóló (KKBP) 2017/915 határozat módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 31. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2017. május 29-én elfogadta a (KKBP) 2017/915 határozatot * .

(2) A (KKBP) 2017/915 határozat az 1. cikkében említett tevékenységek tekintetében a 3. cikk (3) bekezdésében említett finanszírozási megállapodások megkötésének időpontjától számított 36 hónapos végrehajtási időszakot ír elő.

(3) A Német Gazdasági és Exportellenőrzési Szövetségi Hivatal (BAFA) 2020. június 22-én, az Expertise France (EF) pedig 2020. június 29-én - végrehajtó ügynökségi minőségében - kérte a (KKBP) 2017/915 határozat végrehajtási időszakának a Covid19-világjárvány folytatódásából eredő nehézségek miatti, 2021. június 30-ig történő meghosszabbítását.

(4) A (KKBP) 2017/915 határozat 1. cikkében említett tevékenységek folytatása 2021. június 30-ig nem jár pénzügyi forrásokat érintő következményekkel.

(5) A (KKBP) 2017/915 határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2017/915 határozat 5. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ez a határozat 2021. június 30-án hatályát veszti.”.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


  Vissza az oldal tetejére