A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1151/2020. (IV. 14.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a települési önkormányzatok fejlesztési és működési támogatásáról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 14. Egyes települési önkormányzatok támogatása címmel és az 1. mellékletben meghatározott alcímekkel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - a települési önkormányzatok támogatása érdekében - elrendeli 1 181 299 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 14. Egyes települési önkormányzatok támogatása cím 1. melléklet szerinti alcímei javára, az ott megjelölt célokra, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az 1. mellékletben meghatározott támogatási célokra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett települési önkormányzatok számára.

1. melléklet az 1151/2020. (IV. 14.) Korm. határozathoz

Alcím szám Alcím név Támogatási összeg
(forint)
Támogatási cél
1. *  Ács Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 291 000 000 tartozás rendezése, önkormányzat fejlesztési és működési feladatainak támogatása
2. Kisvárda Város Önkormányzata
működési feladatainak támogatása
438 747 000 önkormányzati kötelező feladatok támogatása
3. Pócspetri Község Önkormányzata
fejlesztési feladatainak támogatása
60 307 000 általános iskola tetőszerkezetének felújítása
4. Szikszó Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek
támogatása
371 245 000 Szikszó-Dél iparterület infrastrukturális fejlesztése
5. Tarhos Község Önkormányzata
működési feladatainak támogatása
20 000 000 önkormányzati kötelező feladatok támogatása

2. melléklet az 1151/2020. (IV. 14.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
14 Egyes települési önkormányzatok támogatása
384673 1 Ács Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 291 000 000
384684 2 Kisvárda Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 438 747 000
384695 3 Pócspetri Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 307 000
384706 4 Szikszó Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 371 245 000
384717 5 Tarhos Község Önkormányzata működési feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 20 000 000
2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
380073 1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 181 299 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítása +/-)
Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos
egyéb: azonnal 1 181 299 000 1 181 299 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére