A jogszabály mai napon ( 2021.09.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése, a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a hazai nagyvállalatok likviditási nehézségeinek enyhítése, beruházásaik megvalósítása érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság meghirdesse az

a) *  MFB Krízis Hitelprogramot legfeljebb 90 milliárd forint összeggel és az MFB Krízis Plusz Hitelprogramot legfeljebb 90 milliárd forint összeggel;

b) *  MFB Versenyképességi Hitelprogramot legfeljebb 15 milliárd forint összeggel;

a 2-3. pontban meghatározottak figyelembevételével;

2. *  az MFB Krízis Hitelprogramhoz és az MFB Krízis Plusz Hitelprogramhoz kapcsolódóan

a) kamattámogatást biztosít a központi költségvetés terhére, amelynek mértéke a fennálló tőketartozásra vetítve 2022. január 1-től évi 1,58 százalékpont,

b) felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával - dolgozza ki az a) alpont megvalósításához szükséges jogszabályt és részletszabályokat;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

3. *  hozzájárul, hogy az 1. pontban jelzett, az 1. és 2. mellékletben meghatározott tartalmú MFB Krízis Hitelprogram és MFB Versenyképességi Hitelprogram keretében a vállalkozások részére - közvetlenül vagy pénzügyi intézményen keresztül közvetetten - nyújtott hitelhez a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzetre tekintettel az egyes hitel-, tőke- és garanciatermékekre vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 137/2020. (IV. 20.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az állam visszavonhatatlan készfizető kezességet vállal a - közvetlenül vagy pénzügyi intézményen keresztül közvetetten - az MFB Krízis Hitelprogram és az MFB Versenyképességi Hitelprogram keretében nyújtott hitelek tőkeösszege 80%-ának erejéig azzal, hogy az e pont szerinti állami készfizető kezességvállalásért a hitelfelvevő által fizetendő díj mértéke a kezességvállalással biztosított hitel tőkeösszege 80%-ára vetített 0,1%/év;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont a) alpontjában meghatározott kamattámogatáshoz és a 3. pontban meghatározott állami készfizető kezességvállalás beváltásához szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, valamint az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával - az uniós forrású pénzügyi eszközök válságkezelési célú mobilizálása céljából és azok hatékony végrehajtása érdekében intézkedjen a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 8. prioritás, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításának kezdeményezéséről;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott hitelprogramok teljes körű végrehajtása érdekében kezdeményezze a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítását.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozathoz * 

MFB Krízis Hitel feltételei

A B
1. Alapfeltételek
2. A kötelezett személye mikro-, kis- és középvállalkozás
3. Állami kezességvállalás mértéke a hitel tőkeösszegének 80%-a
4. Az állami kezességvállalással támogatott hitelcél beruházási hitel, forgóeszközhitel (ideértve a működési költségek és ezen belül a személyi jellegű ráfordítások finanszírozását, valamint a forgóeszközhitel végtörlesztését is), hitelkiváltás, ideértve a pénzügyi lízing kiváltását is
5. Hitelösszeg minimum-maximum 1 millió forint - 150 millió forint
6. Futamidő forgóeszközhitel: maximum 3 év beruházási hitel és hitelkiváltás: maximum 15 év

2. melléklet az 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozathoz * 

MFB Versenyképességi Hitel feltételei

A B
1. Alapfeltételek
2. A kötelezett személye mikro-, kis- és középvállalkozás, valamint nagyvállalat
3. Állami kezességvállalás mértéke a hitel tőkeösszegének 80%-a
4. Az állami kezességvállalással támogatott hitelcél beruházási hitel, forgóeszközhitel (ideértve a működési költségek és ezen belül a személyi jellegű ráfordítások finanszírozását is), hitelkiváltás, akvizíció
5. Hitelösszeg minimum-maximum 1 milliárd forint - 10 milliárd forint / ügylet
6. Futamidő forgóeszközhitel: maximum 5 év beruházási, akvizíciós és hitelkiváltó hitel: maximum 15 év

  Vissza az oldal tetejére