A jogszabály mai napon ( 2020.10.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése, a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a hazai nagyvállalatok likviditási nehézségeinek enyhítése, beruházásaik megvalósítása érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság meghirdesse az

a) MFB Krízis Hitelprogramot legfeljebb 180 milliárd forint összeggel,

b) MFB Versenyképességi Hitelprogramot legfeljebb 150 milliárd forint összeggel;

a 2-3. pontban meghatározottak figyelembevételével;

2. az MFB Krízis Hitelprogramhoz kapcsolódóan

a) kamattámogatást biztosít a központi költségvetés terhére, amelynek mértéke a fennálló tőketartozásra vetítve 2022. január 1-től évi 1,58 százalékpont,

b) felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával - dolgozza ki az a) alpont megvalósításához szükséges jogszabályt és részletszabályokat;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

3. hozzájárul, hogy az 1. pontban jelzett, az 1. és 2. mellékletben meghatározott tartalmú hitelprogramok keretében a vállalkozások részére - közvetlenül vagy pénzügyi intézményen keresztül közvetetten - nyújtott hitelhez a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzetre tekintettel az egyes hitel-, tőke- és garanciatermékekre vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 137/2020. (IV. 20.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az állam visszavonhatatlan készfizető kezességet vállal a - közvetlenül vagy pénzügyi intézményen keresztül közvetetten - nyújtott hitelek tőkeösszege 80%-ának erejéig azzal, hogy az e pont szerinti állami készfizető kezességvállalásért a hitelfelvevő által fizetendő díj mértéke a kezességvállalással biztosított hitel tőkeösszege 80%-ára vetített 0,1%/év;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont a) alpontjában meghatározott kamattámogatáshoz és a 3. pontban meghatározott állami készfizető kezességvállalás beváltásához szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, valamint az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával - az uniós forrású pénzügyi eszközök válságkezelési célú mobilizálása céljából és azok hatékony végrehajtása érdekében intézkedjen a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 8. prioritás, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításának kezdeményezéséről;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott hitelprogramok teljes körű végrehajtása érdekében kezdeményezze a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítását.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozathoz

MFB Krízis Hitel feltételei

Sor-
szám
Program megnevezése MFB Krízis Hitel
1. A kötelezett személye mikro-, kis- és középvállalkozás
2. A vállalható állami kezesség, viszontgarancia összege/mértéke a hitel tőkeösszegének 80%-a
3. Az állami kezesség-, viszontgarancia-vállalással támogatott hitelcél forgóeszköz, beruházás, működés, hitelkiváltás
4. Futamidő forgóeszközhitel: maximum 3 év
likviditási hitel: maximum 3 év
beruházási hitel: maximum 10 év
5. Keretösszeg 180 milliárd forint
6. Kezességvállalás mértéke a hitel tőkeösszegének 80%-a
7. Hitelösszeg max. 150 millió forint

2. melléklet az 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozathoz

MFB Versenyképességi Hitel feltételei

Sor-
szám
Program megnevezése MFB Versenyképességi Hitel
1. A kötelezett személye kis- és középvállalkozás, valamint nagyvállalat
2. A vállalható állami kezesség, viszontgarancia összege/mértéke a hitel tőkeösszegének 80%-a
3. Az állami kezesség-, viszontgarancia-vállalással támogatott hitelcél forgóeszköz, beruházás, akvizíció, működés, hitelkiváltás
4. Futamidő forgóeszközhitel: maximum 5 év beruházási, akvizíciós és hitelkiváltó hitel: maximum 15 év
5. Keretösszeg 150 milliárd forint
6. Kezességvállalás mértéke a hitel tőkeösszegének 80%-a
7. Hitelösszeg minimum-maximum 1 milliárd forint - 10 milliárd forint / ügylet

  Vissza az oldal tetejére