A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1194/2020. (IV. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében létrehozandó Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciókról

1. A Kormány

1.1. a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások likviditási nehézségeinek enyhítése, valamint beruházásaik megvalósítása érdekében 2020. május 15. napjától a Széchenyi Kártya Program Keretében

a) Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz,

b) Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel,

c) Széchenyi Likviditási Hitel,

d) Széchenyi Beruházási Hitel Plusz

programokat indít;

1.2. egyetért azzal, hogy az 1.1. alpont szerinti hitelekhez biztosított kamattámogatást úgy kell meghatározni, hogy a vállalkozók által fizetett nettó ügyleti kamat nem haladhatja meg

a) a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz és a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel esetén a 0,1%-ot,

b) a Széchenyi Likviditási Hitel esetén a 0,2%-ot,

c) a Széchenyi Beruházási Hitel Plusz esetén a 0,5%-ot.

2. A Kormány

a) a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz és a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel esetén a fennálló tőketartozásra vetítve 2,4 százalékpont kamattámogatást és 0,5 százalékpont kezelési költség támogatást,

b) a Széchenyi Likviditási Hitel esetén a fennálló tőketartozásra vetítve évi 2,3 százalékpont kamattámogatást és 0,5 százalékpont kezelési költség támogatást,

c) a Széchenyi Beruházási Hitel Plusz esetén a fennálló tőketartozásra vetítve évi 4,0 százalékpont kamattámogatást és 0,5 százalékpont kezelési költség támogatást,

d) *  valamint a hitelekhez - ideértve a legfeljebb 100 000 000 forint összegű, a Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia keretében garantált hiteleket is - nyújtott készfizető kezességvállalás díjához 1%-os kezességi díjtámogatást, illetve a Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia keretében nyújtott, 100 000 000 forintot meghaladó Széchenyi Beruházási Hitel Plusz hitelek készfizető kezességvállalás díjához 2%-os kezességi díjtámogatást

biztosít.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

3. A Kormány

3.1. egyetért azzal, hogy az 1. pont 1.1. alpontjában rögzített hitelek indulását követően a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1736/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a) * 

b) 2. pontja szerinti Széchenyi Forgóeszközhitel forgalmazása az 1. pont 1.1. alpont c) alpontjában foglalt hitel,

c) 3. pontja szerinti Széchenyi Beruházási Hitel forgalmazása az 1. pont 1.1. alpont d) alpontjában foglalt hitel

forgalmazásának idejére felfüggesztésre kerül;

3.2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon 2 900 000 000 forint összegű többletforrás biztosításáról a gazdaságfejlesztést szolgáló feladatok finanszírozása céljából a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 3. Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

3.3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon a gazdaságfejlesztést szolgáló feladatok finanszírozásához szükséges összeg, de legfeljebb 18 100 000 000 forint biztosításáról 2021. évben a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat javára;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

3.4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont 1.1. alpontja szerinti hiteltermékek támogatásának finanszírozásához szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról a 2022-2031 közötti időszakban;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: Magyarország 2022-2031. évi központi költségvetésének tervezése során

3.5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. pont 1.1. alpontja szerinti hitelkonstrukciókat jelentse be az Európai Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikk (3) bekezdése alapján a Támogatásokat Vizsgáló Irodán keresztül;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: az 1. pont 1.1. alpontja szerinti hitelkonstrukciók véglegesítését követően azonnal

3.6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon 5 500 000 000 forint összegű többletforrás biztosításáról az intézményi kezességi díjtámogatások finanszírozása céljából a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 5. Intézményi kezességi díjtámogatások jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

3.7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon az intézményi kezességi díjtámogatások finanszírozásához szükséges összeg, de legfeljebb 5 500 000 000 forint biztosításáról a 2021. évben a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet javára;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

3.8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az intézményi kezességi díjtámogatások finanszírozásához szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról a 2022-2031 közötti időszakban.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: Magyarország 2022-2031. évi központi költségvetésének tervezése során

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

5. * 


  Vissza az oldal tetejére