Hatály: közlönyállapot (2020.IV.30.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1196/2020. (IV. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a mezőgazdasági ágazatban a koronavírus világjárvány okozta gazdasági problémák kezelését célzó többletforrás biztosításáról

A Kormány

1. egyetért a koronavírus világjárvány élelmiszer-gazdaságot érintő negatív gazdasági hatásainak enyhítése, a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági feldolgozók és forgalmazók, a halászati vállalkozások, valamint az élelmiszeripari vállalkozások stabilitása, és ezzel az élelmiszerellátás folyamatosságának és a vidéki munkahelymegőrzés biztosítása érdekében szükséges intézkedések megtételével;

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott cél elérése érdekében gondoskodjon 24 000 000 000 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

agrárminiszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott cél elérése érdekében gondoskodjon 1 000 000 000 forint rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 20. Európai uniós fejlesztési programok alcím, 1. Uniós programok kiegészítő támogatása jogcímcsoport, 3. Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

agrárminiszter

Határidő: azonnal

4. felhívja az agrárminisztert, hogy az élelmiszer-gazdaságban a koronavírus okozta gazdasági problémák kezelése érdekében gondoskodjon a szükséges támogatási konstrukciók kidolgozásáról, megjelentetéséről és kifizetéséről.

Felelős: agrárminiszter

Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal