A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1253/2020. (V. 22.) Korm. határozat

a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat módosításáról

1. A koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány

felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - a köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 7. § a), k) és l) pontjában foglalt intézményeket ide nem értve - valamennyi köznevelési intézmény és szakképző intézmény (a továbbiakban: iskolák) működési rendjét az alábbiak figyelembevételével határozzák meg:]

a) 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás - az iskolák 2020. júniusi működéséről szóló kormányrendeletben foglalt kivétellel - tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre;”

2. A Korm. határozat 1. pont b) alpont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány

felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - a köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 7. § a), k) és l) pontjában foglalt intézményeket ide nem értve - valamennyi köznevelési intézmény és szakképző intézmény (a továbbiakban: iskolák) működési rendjét az alábbiak figyelembevételével határozzák meg:

a digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében]

ba) a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása - az iskolák 2020. júniusi működéséről szóló kormányrendeletben foglalt kivétellel - a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,”

3. A Kormány visszavonja a Korm. határozat 1. pont d) alpontját.


  Vissza az oldal tetejére