A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1284/2020. (VI. 4.) Korm. határozat

a koronavírus világjárvány okozta veszélyhelyzet kezelése folytán felmerült költségek finanszírozása érdekében az Európai Unió Szolidaritási Alapjából (EUSZA) igényelhető támogatásról, valamint lélegeztetőgép-készlet magyarországi raktárbázisának kialakításáról

A Kormány

1. felhatalmazza a belügyminisztert, hogy támogatási kérelmet nyújtson be az Európai Bizottsághoz, a koronavírus világjárvány okozta veszélyhelyzet miatt felmerült többletköltségek arányos részének az Európai Unió Szolidaritási Alapjából (EUSZA) történő biztosítása érdekében;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a belügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti támogatás megítélése esetén gondoskodjon a támogatás szabályszerű felhasználását biztosító felelős hatósági feladatokat ellátó szervezeti egység kijelöléséről;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. támogatja az Európai Unió számára európai uniós forrásból beszerzett lélegeztetőgép-készlet magyarországi raktárbázisának kialakítását.


  Vissza az oldal tetejére