A jogszabály mai napon ( 2023.02.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1354/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskolához kapcsolódó könnyűszerkezetes tornacsarnok megvalósításával összefüggő intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola - a Budapest XI. kerület, Köbölkút utca 27-29. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 4914/2 helyrajzi számon nyilvántartott - ingatlanán könnyűszerkezetes tornacsarnok (a továbbiakban: Beruházás) megvalósításával;

2. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósítója és üzemeltetője az Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Közhasznú Sport Egyesület (székhely: 1114 Budapest, Villányi út 27., nyilvántartási szám: 01-02-0010776; a továbbiakban: Kedvezményezett) legyen;

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy - az emberi erőforrások minisztere bevonásával - a Beruházás megvalósítása érdekében gondoskodjon 120 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében a 3. pont szerinti forrás terhére adjon ki támogatói okiratot 120 000 000 forint támogatási összegben a Kedvezményezett részére elszámolási, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal


  Vissza az oldal tetejére
//