A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1818/2020. (XI. 18.) Korm. határozat

a Nemzeti Exportvédelmi Programhoz szükséges további források biztosításáról

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy tovább szükséges támogatni a koronavírus-világjárvány miatt piacaikat vesztő magyar vállalkozások fejlődését, piacaik visszaszerzését és újak megszerzését;

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával - az 1. pont szerinti célkitűzés megvalósítására, valamint ezen támogatási eszköz működtetési költségeinek biztosítása érdekében a 2020. évben gondoskodjon - a program lebonyolításához szükséges költségek fedezetével együtt - 50 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 6. Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 2. pontban biztosított forrás terhére - a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével - emelje meg a Külpiaci Növekedési Támogatás keretösszegét.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a 2. pontban foglalt forrás biztosítását követően azonnal


  Vissza az oldal tetejére